Erreklamazio ekonomiko-administratiboa

Epeak

Irekita

No aplica

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Errekurtsoa jarzeko idazkia
 • Aurkaratutako egintza edo jarduna jasota daukan agiriaren kopia.
 • Ordezkaritzaren egiaztapena, hala badagokio.

Informazio gehiago

Oharrak: Errekurtsoak Administrazioarekiko auzi errekurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko epean administrazio ebazpenaren jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera.

Organo kudeatzailea:

 • Ogasun Saila

01001 Gasteiz

Telefonoa: 945.18.18.18

Astelehenetik ostiralera, 08:15etik 14:30era:

 • Lege eta Administrazio Erakundearen Erregistro Osagarria

Probintzia plaza, 14, 4. solairua. 01001 Gasteiz

 • Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra

Probintzia plaza 5, behea. 01001 Gasteiz

 • Ogasun Sailaren Erregistro Osagarria

Errolda Kudeaketa eta Jakinarazpenak. Samaniego kalea, 14, beheko solairua. 01001 Gasteiz

 • Laudioko Ogasun Bulegoa

Herriko plaza, zk.g. 01400 - Laudio (Araba)

 • Guardiako Ogasun Bulegoa

San Juan plaza, 1. 01300 Guardia (Araba)

 • Beste administrazio batzuetako erregistro orokorrak
 • Posta bulegoak