Psikologia, gizarte eta hezkuntza esku-hartzerako zerbitzua eta genero indarkeriaren biktimei zuzendutako gizarte laguntza eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Gizarte zerbitzuak eskuratzeko eskaera.

  • Gizarte Ongizateko Foru Erakundeari emandako baimena, familia unitatea osatzen duten pertsona guztiek sinatutakoa, datu pertsonalak eskuratzeko, erabiltzeko eta/edo jakinarazteko.

  • Emakumearen eta bere kargura dauden adingabeen edo gainerakoen nortasuna egiaztatzeko dokumentua.

  • Familia Liburua.

  • Genero indarkeriaren biktimaren egiaztagiria, horrelakorik izanez gero.

  • Salaketa, egonez gero.