Mendekotasuna baloratzeko zerbitzua eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Mendekotasun egoera baloratu edo berrikusteko hitzordua eskatzeko, dokumentazio honen fotokopia aurkeztu beharko da, dagokion jatorrizkoarekin batera, erkatzeko.

  • NANaren fotokopia.

  • 001 inprimakia: mendekotasuna baloratzeko eskaera.

  • 012 inprimakia: datuak tratatzeko baimena.

  • 08 inprimakia: legezko ordezkaria edo erreferentziazko pertsona, beharrezkotzat joz gero (inprimaki hori aurkeztuz gero, izendatutako pertsona horri bidaliko zaizkio prozesuko jakinarazpen guztiak).

  • 06 inprimakia: mediku txostena; lehen mailako arretako medikuak osatuko du, eta informazio eguneratua jaso behar du. Txosten hori gabe ezin izango da balorazioa egin.

  • Agiri horiez gain, aukera duzu zure osasun arazoei buruzko beste txosten batzuen fotokopiak eransteko, interesa izan dezaketela uste baduzu.

Agiri horiek aurkezten ez badituzu, ezin izango da zure espedientea behar bezala izapidetu. Inprimaki guztiak beteta eta sinatuta egon behar dira eta orrialde honetan eskura ditzakezu.