Mendekotasuna baloratzeko zerbitzua eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Mendekotasun egoera baloratu edo berrikusteko hitzordua eskatzeko, jatorrizko agiri hauek aurkeztu beharko dira:

 • NAN/AIZ 

  • Juridikoki ezgaituta dauden pertsonentzat: legezko ordezkariaren NAN/AIZ eta tutorea izendatzeko ebazpen judiziala. 

 • 001 inprimakia: mendekotasuna baloratzeko eskaera.

 • 012 inprimakia: datuak tratatzeko baimena.

 • 08 inprimakia: legezko ordezkaria edo erreferentziazko pertsona, beharrezkotzat joz gero (inprimaki hori aurkeztuz gero, izendatutako pertsona horri bidaliko zaizkio prozesuko jakinarazpen guztiak).

  • Adingabekoentzat: Familia-liburua eta, banantze edo dibortzio kasuetan, zaintza edo jagoletza arautzen dituen hitzarmena. Familia-harreraren kasuan: ebazpen judiziala edo administratiboa. 

 • 009 formularioa. Izatezko zaintzailerik badago, izatezko zaintzailearen NAN/AIZ, zaintza hori aitortzen duen zinpeko aitorpenarekin batera. 

 • 006 inprimakia. Osasun-txostena, Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuak, MUFACEk, ISFASEk edo MUJEJUk emana, mendekotasuna baloratzeko ezarritako ereduan eta behar bezala zigilatuta. 

 • Agiri horiez gain, aukera duzu zure osasun arazoei buruzko beste txosten batzuen fotokopiak eransteko, interesa izan dezaketela uste baduzu.

Agiri horiek aurkezten ez badituzu, ezin izango da zure espedientea behar bezala izapidetu. Inprimaki guztiak beteta eta sinatuta egon behar dira eta orrialde honetan eskura ditzakezu.