Atseden gunea eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska da

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Bizikidetza unitatea osatzen duten kide guztien NANaren edo nortasuna egiaztatzen duen beste dokumentu ofizial baten fotokopia.
  • AMAS sistemaren zerbitzuak eta laguntza ekonomikoak jasotzeko datu osagarriak.                                                                                           
  • Lurralde historikotik kanpo dauden ondasunak egiaztatzeko agiriak.

  • Ordezkariaren edo erreferentziazko pertsonaren datuak.

  • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari emandako baimena.

  • Banku kontuaren identifikazio fitxa.