2020ko Araba Digitaliza eskatu

Epeak

Itxita

2020/09/03tik 2020/11/30eko 14:00etara arte.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskabide-orria.

  • Gastuen taula xehatua

  • Enpresaren eta aurkeztutako digitalizazio jarduketen deskribapen memoria. Aurkeztutako digitalizazio jarduketen memorian, lortu nahi diren lehiakortasun hobekuntzak zehaztu eta arrazoitu behar dira, eta aurrekontuan sartutako gastu bakoitzaren beharra arrazoitu behar da.

  • Itxitako azken ekitaldian erregistratutako urteko kontuak, eta auditoretza txostena, hala badagokio. Urteko kontuak egitera behartuta ez badago, hori justifikatzen duen kausaren frogagiria.

  • BEZaren salbuespena frogatzeko dokumentazioa (erakundea salbuetsita baldin badago soilik).

  • Kanpoko hornitzaileen 10.000,00 eurotik gorako eskaintzen fotokopia.
  • Hala badagokio, deialdi honetan aurkeztutako jarduketa berberak egiteko eskatutako beste laguntza batzuk / beste laguntza batzuen ebazpenak.

Informazio gehiago

Kontsultatu deialdiaren laburpen-fitxa.

Eskabidea eta dokumentazioa Erregistro Elektroniko Komunaren bidez bakarrik aurkez daitezke.

Deialdi honi loturiko beste edozein argibide behar izanez gero, jar zaitez harremanetan Ekonomia Garapenaren eta Berrikuntzaren Zerbitzuarekin (945 18 18 18), astelehenetik ostiralera, 8:15etik 14:30era, jaiegunetan izan ezik.

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri elektronikoa