Aldez aurreko baimena eskatzea lotutako etxebizitzarako

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Aldez aurreko baimena eskatzea honako hauekin batera:

  • Eraiki nahi den etxebizitza lotu nahi zaion ustiategiaren bideragarritasun ekonomikoaren txosten tekniko eta ekonomikoa.  
  • Azken errenta aitorpenaren egiaztagiria, foru ogasunak egina 
  • Deskribapen memoria etxebizitza motari, azalerari eta ezaugarriei buruz eta etxebizitza eraiki nahi den lurzatiari buruz.