Txostena eskatzea nekazaritzarekin lotutako zerga onurei buruz

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Egindako operazioa dokumentatzen duen eskritura  publikoa