Irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundeei kultura jarduerak egiteko emango zaizkien diru laguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskaerak Euskara, Kultura eta Kirol Saileko diputatuari zuzenduta bidali behar dira, I, II ea III eranskinetan argitaratzen diren ereduei lotuta.

  • IFZaren fotokopia.
  • NANaren fotokopia.
  • Entitatearen ordezkaritza frogatzen duen agiria.
  • Zerga-administrazioak BEZa ez ordaintzeko jaulkitako ziurtagiria (aurretik ez bada aurkeztu) edo entitatearen presidente karguaren doakotasunaren aitorpena.
  • Estatutuen fotokopia (aurretik ez bada aurkeztu edo aldaketaren bat izan badu).
  • Gizarte Seguratzarekin egunean egotearen agiria (soilik soldatapeko langileak izanez gero).
  • Interesatuaren aitorpen adierazpena.

Informazio gehiago

Kultura Ekintza Zerbitzua

Probintzia plaza 5, 3. solairua

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18, luz. 52271 (Maria Carmen Aguero)

E-mailamcaguero@araba.eus