Elementu txikiak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko dirulaguntzak eskatzea

Epeak

Irekita

ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, 30 lan egun.

Aurkeztu beharreko agiriak

Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuari zuzenduta aurkeztu behar dira eskaerak, eranskinean argitaratzen den ereduaren arabera.

Informazio gehiago

Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua

Probintzia plaza, 5-4. solairua

01001 Vitoria- Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 71

emailapatrimonio-ha@araba.eus

 

Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra

Probintzia plaza, 5

01001 Vitoria-Gasteiz

Itundutako erregistroak