ERMITAK kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko dirulaguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

20 egun balioduneko epea egongo da deialdi hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta.

Aurkeztu beharreko agiriak

  1. Erakundearen organo eskudunak laguntza programatuak eskatzeko hartutako erabakiaren ziurtagiria.

  2. Kultura ondasunari buruzko txostena, testuak eta argazkiak barne.

  3. Esku hartzearen deskribapena: proiektua edo aurrekontu xehatua.

  4. Ordainsarien aurrekontua

  5. Jabetza edo erabiltzeko eskubidea egiaztatzea

Informazio gehiago

Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua

Probintzia plaza, 5-4. solairua

01001 Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 71

E-mailapatrimonio-ha@araba.eus 

Zer behar dut?

    • BAKQ
    • Ziurtagiri digitala

Egoitza elektronikoan dagoen formularioa.

Egoitza elektronikoaren bitartez soilik egin daiteke.