Toki erakundeek (kuadrillak eta udalak) antolaturiko kirol jardueretarako joan-etorrietarako garraiobidea eskatzea

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Toki erakunde antolatzailearen ardura izango dira Eskola Kirola kanpainaren barruan antolatutako jarduerak egiteko beharrezkoak diren joan-etorriak.

Dirulaguntzak kalkulatzeko garaian konputatuko dira joan-etorri horiek sortutako gastuak.

Salbuespenez, Eskola Igeriketa kanpainarako beharrezkoak diren joan-etorrietarako baliabideak Kultura eta Kirol Sailaren Kirol Zerbitzuak emango ditu toki erakunde antolatzaileak aldez aurretik hala eskatzen badu.

Kirol Zerbitzua

Helbidea: Probintzia Plaza, 5,3-D

Telefonoa: 945 181 943

Faxa: 945 181 948

E-maila: descolar@araba.eus

Ordutegia: 08:30 - 14:30