Abegia gizarte eta ogasun egoitza unitatea eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Gizarte Zerbitzuak jasotzeko eskaera

  • Adostasun inprimakia 

  • Eskaria baloratzeko egokiak diren txosten sozialak, medikoak, psikologikoak, eta abar

  • GOFEri emandako baimena

  • Egitatezko zaintzailearen zinpeko aitorpena

  • Banku kontuaren identifikazio fitxa 

  • NANaren fotokopia

  • Osakidetzako osasun txartelaren fotokopia

  • Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuaren osasun mentaleko sareko gizarte langilearen txostena

  • Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuaren osasun mentaleko sareko psikiatraren txosten psikiatrikoa eta faktore medikoen ebaluazioa