null PR Imprevistos y obras de emergencia EUS

Ustekabeko eta larrialdiko obrentzako laguntzak

Ustekabeko gastu presazkoen eta larrialdi obren finantzaketa. 

Arabako Lurralde Historikoko kontzejuek eta udalek (Gasteizkoak izan ezik) jaso ditzakete. Kuadrillek haien egoitzetarako eta Foru Planeko obra zehatzetarako laguntzak eskatu ahal izango dituzte, eskualdeko interesekoa izanik, Kuadrillako batzarretik gehiengo osoak berretsita etorrita. 

Foru Gobernuko Kontseilua

Foru Gobernu Kontseiluaren 135/2023 Erabakia, martxoaren 21ekoa. Onespea ematea Lurralde Orekaren Sailak lehia libreko araubidean dirulaguntzak emateko 2023ko deialdiari. Dirulaguntza horien xedea da Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei laguntzea beren kabuz finantzatu ezin dituzten ezustekoei eta larrialdi obrei aurre egiten, aurreikusi ezin diren egoerak izategatik

11/2016 Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzei buruz. 

Irailaren 4ko 43/2018 Foru Dekretua

3 hilabete 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ustekabekoen eta larrialdi obren laguntza-eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi