null Verificación y registro de las actuaciones realizadas en bienes inmuebles de protección especial y media EUS

Babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinetan egindakoo esku-hartzeak egiaztatzea eta erregistratzea

Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan (babes bereziko eta ertaineko ondasunak) izena eman duten ondasun kulturaletan egindako esku hartzeak egiaztatzea eta erregistratzea, maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 35.2 artikuluaren arabera, Euskal Kultura Ondarearena.

Udalak eta partikularrak. 

Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua. Kultura eta Kirol Saila. 

Maiatzaren 9ko 6/2019 Legea, Euskal Kultura Ondarearena. 

Ez da ebazpenik bidaliko. 

Behin dokumentazioa jasota, hiru hilabeteko epean jakinaraziko da artxiboa gauzatuko den. 

Isiltasun administratiboa: Ezestea. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinetan egindakoo esku-hartzeak egiaztatzea eta erregistratzea eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi