Gai orokorrak
Norentzat
Mota

1243 emaitza aurkituta

 • Kultura

  Ikerketa beken eskaera

  Ikerketa beken eskaera Epeak Itxita 20 egun baliodun deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Aurkeztu beharreko agiriak NANa edo identifikazio agiri baliokidea, modu presentzialean izapidetu behar delarik, ofizioz egiaztatzearen aurka egonez gero. Curriculum Vitaea eta...
 • Kultura

  “Arabako iturri dokumentalak” ikerketa bekak

  “Arabako iturri dokumentalak” ikerketa bekak Historialari gazteek Arabako Artxiboko eta Dokumentuak Kudeatzeko Zerbitzuak gordetzen dituen iturri dokumentalei buruzko ikerketa lan berritzaile bat osa dezaten bultzatzea. Dokumentuak identifikatzeko lan horiek Arabako dokumentu ondarearen ezagutza...
 • Errepideak eta Garraioak

  14/2022 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako garraiorako zuzeneko laguntzak ematea

  14/2022 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako garraiorako zuzeneko laguntzak ematea Zuzeneko laguntzen onuradun izango dira VDE, VT, VTC, VSE, MDPE eta MDLE motako edozein garraio-baimenen titular diren langile autonomoak eta nortasun juridikoa duten sozietateak, gasolio profesionalaren...
 • Kultura

  Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko TOKI-ERAKUNDEEK sustatutako kultura ondarea kontserbatu eta zaharberritzeko esku-hartzeetarako...

  Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko TOKI-ERAKUNDEEK sustatutako kultura ondarea kontserbatu eta zaharberritzeko esku-hartzeetarako dirulaguntzetarako deialdia Arabako Historikoko eta Trebiñuko enklabeko toki erakundeek 2023ko ekitaldian sustatutako kultura ondasun higigarriak eta...
 • ONDASUN HISTORIKO-ARTISTIKOAK kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak eskatzea

  ONDASUN HISTORIKO-ARTISTIKOAK kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak eskatzea Izapidetu Epeak Irekita 2023/03/23 - 2023/04/24 Eskaerak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da, deialdi hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta. Aurkeztu...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Fruta arbolak landatzeko laguntzak

  Fruta arbolak landatzeko laguntzak Epeak Itxita Aurkeztu beharreko agiriak A.- Oro har: Eskatzaileak ez badu nahi Nekazaritza Sailak dagozkion kontsultak egitea, eskaerarekin batera Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta ustiapena osatzen duten guztien zerga betebeharrak egunean dituztenaren...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Laguntzak aholkularitza Olibondoak hagatzeko eskuzko makineria espezifikoa eskuratzeko laguntzak.

  Laguntzak aholkularitza Olibondoak hagatzeko eskuzko makineria espezifikoa eskuratzeko laguntzak. Epeak Itxita Aurkeztu beharreko agiriak A.- Oro har: Eskatzaileak ez badu nahi Nekazaritza Sailak dagozkion kontsultak egitea, eskaerarekin batera Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta ustiapena...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Laguntzak aholkularitza teknikoa emateko frutagintzan

  Laguntzak aholkularitza teknikoa emateko frutagintzan Epeak Itxita Aurkeztu beharreko agiriak A.- Oro har: Eskatzaileak ez badu nahi Nekazaritza Sailak dagozkion kontsultak egitea, eskaerarekin batera Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta ustiapena osatzen duten guztien zerga betebeharrak...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Arabako Lurralde Historikoan frutagintza sustatzeko laguntzak

  Arabako Lurralde Historikoan frutagintza sustatzeko laguntzak Fruta arbolak sustatzea, hala nola sagarrondoa, intxaurrondoa, olibondoa eta abar, nekazaritza ekoizpena dibertsifikatu eta monolaboreei aurre egiteko, bai fruta arbolak ezartzeko laguntzen bitartez bai gai honi buruzko aholkularitza...
 • Arabako toki erakundeetan 2023eko ekitaldian sortutako turismo jarduerako gastuei aurre egiteko laguntzak

  Arabako toki erakundeetan 2023eko ekitaldian sortutako turismo jarduerako gastuei aurre egiteko laguntzak Deialdi honen xedea da Arabako kuadrillei eta udalei laguntzea 2023an sortutako jarduera gastuak edo gastu korronteak estaltzen eta haien jarduerari ahalik eta lasterren bultzada berria...
 • Turismoa

  Arabako turismo sektoreko irabazteko xederik gabeko erakundeei sortutako jarduera gastuei aurre egiteko laguntzak

  Arabako turismo sektoreko irabazteko xederik gabeko erakundeei sortutako jarduera gastuei aurre egiteko laguntzak Arabako turismo sektoreko irabazteko xederik gabeko erakundeak babesteko eta haiei laguntza ekonomikoa emateko oinarriak ezartzea, eta haien jarduerari ahalik eta lasterren bultzada...
 • Foru Aldundia

  Erregistro Elektroniko Komuna - Arabako Foru Aldundia

  Erregistro Elektroniko Komuna - Arabako Foru Aldundia Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Dena delako gai horri buruzko araudi espezifikoak eskatzen dituenak, baina jakin ezin denean zein agiri zehazki, zeren eta izapide hau, hain zuzen, hondar izapidea baita (hau da, noiz ere...
 • Kirola

  Arabako Kirol Federazioentzako laguntzen deialdi publikoa onartzea, bai eta horien oinarri arautzaileak ere, administrazio arloko eginkizun...

  Arabako Kirol Federazioentzako laguntzen deialdi publikoa onartzea, bai eta horien oinarri arautzaileak ere, administrazio arloko eginkizun publikoak betetzeko baliabide ekonomikoak emateko. 2022-2023 denboraldia Arabako kirol-federazioekin lankidetzan aritzea helburu duen deialdia, Arabako...
 • Kirola

  Minimoa, Osagarria eta Sanprudentzioetako txapelketak

  Minimoa, Osagarria eta Sanprudentzioetako txapelketak Izapidetu Epeak Irekita 2023/03/18 - 2023/04/11 2023ko martxoaren 18tik apirilaren 11ra arte, biak barne. Aurkeztu beharreko agiriak Soilik formulario elektronikoetan lekurik ez badago aurkeztu beharko dira hurrengo dokumentuak: Lanean dauden...
 • Euskara

  Euskararen bitartez sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak eskatzea

  Euskararen bitartez sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak eskatzea Epeak Itxita 2023ko martxoaren 15era arte. Aurkeztu beharreko agiriak Eskaera, I. ERANSKINAren araberakoa. Elkarte edo erakunde onuradunaren ordezkaritzan diharduela egiaztatzen duen agiria. Euskararen eta Gobernu...
 • Euskara

  Udalek eta kuadrillek sustaturik euskararen bidez sozializatzeko programak gauza daitezen. 2023ko dirulaguntzen eskaera

  Udalek eta kuadrillek sustaturik euskararen bidez sozializatzeko programak gauza daitezen. 2023ko dirulaguntzen eskaera Epeak Itxita Hogei egun baliodunekoak, deialdi hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Aurkeztu beharreko agiriak Eskaera, I. ERANSKINEAN argitaratzen den ereduari...
 • Errepideak eta Garraioak

  GGA azterketa egiteko izena ematea

  GGA azterketa egiteko izena ematea Epeak Itxita Hasierako kualifikazioaren prestakuntza ikastaroa bukatu ondoren, GGA lortu nahi dutenek azterketa bat gainditu beharko dute ikastaroa bukatu eta gehienez urtebeteko epean. Arabako 2023ko deialdien egutegia Lehenengo deialdia: 2023ko otsailaren...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Mahasti zaharrak mantentzeko eta zaintzeko laguntza eskatzea

  Mahasti zaharrak mantentzeko eta zaintzeko laguntza eskatzea Epeak Itxita 2023ko apirilaren 3tik maiatzaren 31ra. Informazio gehiago Baldintzak: Baldintza hauek bete beharko ditu onuradunak: Mahastiak 1965koak edo zaharragoak izango dira eta Arabako Lurralde Historikoan kokatuta egongo dira, eta...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Mahasti zaharrak mantentzeko eta zaintzeko laguntza

  Mahasti zaharrak mantentzeko eta zaintzeko laguntza Laguntza erregimen horren helburua da mahasti zaharren mantentzea eta kontserbazioa sustatzea, lerro estrategiko hauen barruan: a) Landa eta nekazaritza paisaiaren kontserbazioa, hobekuntza eta dibertsifikazioa bultzatzea, bereziki, Mahastiaren...
 • Turismoa

  Dirulaguntza justifikatzea

  Dirulaguntza justifikatzea Epeak Itxita Aurkeztu beharreko agiriak Egindako jarduketen/inbertsioen memoria. Obrak eginez gero, obren argazkia ere aurkeztu behar da memoriarekin batera. Justifikazio fakturen zerrenda; honako hauek jaso behar ditu: hartzekoduna, zenbatekoa, jaulkipen data eta...
1 - 20 erakusten 1,243 emaitzetatik.