Temas Globales
Norentzat
Mota

1215 emaitza aurkituta

 • Ondasun historiko-artistikoak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak eskatzea

  Ondasun historiko-artistikoak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak eskatzea Epeak Itxita Hogeita hamar egun natural, deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Aurkeztu beharreko agiriak Erakundearen organo eskudunak laguntza programatuak eskatzeko...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Nekazal ibilgailuentzako transferentzia eskaera

  Nekazal ibilgailuentzako transferentzia eskaera Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Alta eta baja inprimakiak beteta (Nekazaritzako makineria Erregistroan ere banatuko dira) Saltzaile eta eroslearen NANaren edo IFKren fotokopia. Ezaugarrien Ziurtagiria edo ibilgailuaren Fitxa Teknikoaren...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Tratamendu fitosanitariorako nekazaritza makinak eta ongarritzeko ekipoak erregistratzea (2009ko uztailaren 15a baino lehen eskuratutakoentzat)

  Tratamendu fitosanitariorako nekazaritza makinak eta ongarritzeko ekipoak erregistratzea (2009ko uztailaren 15a baino lehen eskuratutakoentzat) Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Eskaera orria. Makinariaren jabearen edo errentadunaren NANaren edo IFZaren fotokopia. Nekazaritzako...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Nekazaritza makineriaren erregistroa

  Nekazaritza makineriaren erregistroa Nekazaritzako Makinen Erregistroan nahitaez inskribatu beharko dira nekazaritzarako erabiltzen diren makinak, talde hauetakoren batean sartzen badira: Nekazaritzako eta baso lanetarako traktoreak, edozein mota eta kategoriatakoak. Motokultoreak. Gurdi...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Arabako Lurralde Historikoan abere arrazak hazteko, abereen osasunerako eta abereen ekoizpenerako programa kolektiboak kudeatzeko laguntzak

  Arabako Lurralde Historikoan abere arrazak hazteko, abereen osasunerako eta abereen ekoizpenerako programa kolektiboak kudeatzeko laguntzak Araban erregistratuko abere ustiategiak biltzen, osatzen edo zerbitzuak ematen dituzten Arabako Lurralde Historikoan edo kanpoan kokatutako erakunde publiko...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuen zentroen erregistroa

  Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuen zentroen erregistroa Erregistroaren bidez administrazioak bermatu egiten du Gizarte Zerbitzuen zerbitzuek eta zentroek bete egiten dituztela araubidez ezarritako gutxieneko kalitate betekizunak. Nori zuzendua Organo...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Gizarte Zerbitzuen zentroan erregistratzea eskatzea

  Gizarte Zerbitzuen zentroan erregistratzea eskatzea Epeak Irekita Urte osoan zehar eska daiteke. Aurkeztu beharreko agiriak Gizarte zerbitzuetako zentroen egiaztapenaren eskaera-inprimakia Martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuko II. eranskina, Hirugarren Adinekoentzako Gizarte Zerbitzuei buruzkoa,...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuetako zentroak/zerbitzuak ikuskatzea

  Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuetako zentroak/zerbitzuak ikuskatzea Hauxe da gizarte zerbitzuen zentroak ikuskatzeko jardueraren helburua: Erabiltzaileen eskubideak errespetatu eta babestuko direla bermatzea. Eskubide horiek egikaritzeko bide...
 • Kultura

  Arte eszeniko eta musikaletan trebatzeko ekintzetarako laguntzen 2022ko deialdia

  Arte eszeniko eta musikaletan trebatzeko ekintzetarako laguntzen 2022ko deialdia Pertsona fisikoei dirulaguntzak ematea, arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimoa) eta musikalen arloetako banakako espezializazio trebakuntza sustatzeko, hain zuzen ere toki hauetan egiten dena:...
 • Hirigintza, lurraldea eta udalerriak

  Ustekabekoen eta larrialdi obren laguntza-eskaera

  Ustekabekoen eta larrialdi obren laguntza-eskaera Izapidetu Epeak Irekita Deialdi honen xede diren laguntzak eskatzeko epea deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta programaren indarraldia amaitzean bukatuko. Programaren indarraldia amaitutzat joko da, jasotako eskaeren...
 • Haurren eta gazteen aisialdiko hezitzaileak prestatzeko eskoletarako dirulaguntzak eskatzea

  Haurren eta gazteen aisialdiko hezitzaileak prestatzeko eskoletarako dirulaguntzak eskatzea Epeak Itxita Eskaerak: 2022eko otsailaren 26tik martxoaren 17era. Aurkeztu beharreko agiriak Eskaera egiteko epea: Eskabidea Deialdiaren 4.2 puntuan zehaztutako dokumentazioa. Izapide elektronikoa Aurrez...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Mahasti zaharrak mantentzeko eta zaintzeko laguntza

  Mahasti zaharrak mantentzeko eta zaintzeko laguntza Laguntza erregimen horren helburua da mahasti zaharren mantentzea eta kontserbazioa sustatzea, lerro estrategiko hauen barruan: a) Landa eta nekazaritza paisaiaren kontserbazioa, hobekuntza eta dibertsifikazioa bultzatzea, bereziki, Mahastiaren...
 • Ogasuna

  289 eredua. Finantza kontuen urteko aitorpen informatiboa elkarrekiko laguntzaren esparruan.

  289 eredua. Finantza kontuen urteko aitorpen informatiboa elkarrekiko laguntzaren esparruan. Izapidetu Epeak Irekita Urtarrilaren 1a eta maiatzaren 31 bitartean, urtero, aurreko urteko finantza informazioari buruzkoa. Informazio gehiago Aitorpen honen xedea finantza-kontu jakin batzuen...
 • Foru Aldundia

  Informazio publikoa eskuratzea

  Informazio publikoa eskuratzea Informazio publikoaren eskaera: pertsona orok eskubidea du Arabako Foru Aldundiaren eta foru sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeen esku dagoen informazioa eskuratzeko. Pertsona fisikoen intimitatea, segurtasun publikoa edo beste alderdiren bat benetan...
 • Lehentasunezko nekazaritza ustiategien erregistroa

  Lehentasunezko nekazaritza ustiategien erregistroa Ustiategien Erregistroan izena emandako nekazaritza ustiategiak Lehentasunezko izendatzea. Horren helburua da abantaila fiskalak lortzea, baita "Lehentasunezko Ustiategiak" kontzeptuarekin lotutako laguntza publikoak lortzeko lehentasuna...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Mendiko larreen aprobetxamendua kudeatzeko laguntzak

  Mendiko larreen aprobetxamendua kudeatzeko laguntzak Mendiko larreen aprobetxamenduaren kudeaketa zuzena egitea, abeltzaintzaren garapenari lotua eta kudeaketako konpromiso jakin batzuei lotua, mendiko larreek ekoizpen, natura eta paisaia funtzioak batzeko moduan. Nori zuzendua Organo eskuduna...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Enpresa berriak sortzeko nekazari gazteentzako laguntzak

  Enpresa berriak sortzeko nekazari gazteentzako laguntzak Nekazaritzaren sektorean lehen aldiz instalatzen diren nekazari gazteen laneratzea erraztea, sektore horretan prestakuntza profesional egokia daukaten gazteak txertatuz; bidenabar, belaunaldien ordezkatzea erraztuko da eta sektorearen...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Biodibertsitatea hobetzeko erlezaintzarako laguntzak

  Biodibertsitatea hobetzeko erlezaintzarako laguntzak Erlezaintza sustatu eta mantentzea, bai nekazaritzaren arlotik bai erlezaintzarenetik bertatik, biodibertsitateari ekarpen handia egiten diolako. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Pertsona fisiko edo juridikoak, erlezaintza...
 • Garapen ekonomikoa eta inbertsioa

  2021eko Kudeabide programa justifikatzea

  2021eko Kudeabide programa justifikatzea Izapidetu Epeak Irekita 2022ko urriaren 28era arte Aurkeztu beharreko agiriak Frogagiria egoitza elektronikoaren bitartez eransteko, egoitzan identifikatu eta "Nire espedienteak" atalera sartzea beharrezkoa da. Dirulaguntzaren bigarren zatia...
261 - 280 erakusten 1,215 emaitzetatik.