Gai orokorrak
Norentzat
Mota

1259 emaitza aurkituta

 • Ogasuna

  117 eredua. Atxikipenak eta konturako diru sarrerak/Konturako ordainketa. Errentak edo ondare-irabaziak, inbertsio kolektiboko entitateen...

  117 eredua. Atxikipenak eta konturako diru sarrerak/Konturako ordainketa. Errentak edo ondare-irabaziak, inbertsio kolektiboko entitateen kapitalaren edo ondarearen adierazgarri diren akzioak eta partizipazioak eskualdatzearen edo ordaintzearen ondorioz eta harpidetza eskubideak eskualdatzearen...
 • Turismoa

  Arabako turismo sektorean inbertsioak egiteko dirulaguntzak

  Arabako turismo sektorean inbertsioak egiteko dirulaguntzak Arabako turismo sektorea babestea eta inbertsioak egiteko dirulaguntzak ematea. 149/2020 Foru Dekretu bidez itxitako deialdia Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena 1.- Arabako Lurralde Historikoko kuadrillak 2.- Arabako Lurralde...
 • Turismoa

  Ordainketako betebeharra aitortzeko dokumentazioa ematea (memoria, gastuen eta diru-sarreren harremana)

  Ordainketako betebeharra aitortzeko dokumentazioa ematea (memoria, gastuen eta diru-sarreren harremana) Epeak Itxita 149/2020 Foru Dekretu bidez itxitako deialdia Aurkeztu beharreko agiriak Egindako jardueren/inbertsioen memoria. Diruz lagundutako jardueretan finantzatutako diru-sarreren eta/edo...
 • Turismoa

  Fakturen ordainketaren egiaztagiriak ematea

  Fakturen ordainketaren egiaztagiriak ematea Epeak Itxita 149/2020 Foru Dekretu bidez itxitako deialdia Aurkeztu beharreko agiriak Presidenteak, alkateak eta/edo idazkariak data jarritako, sinatutako eta zigilatutako fakturen transferentziak edo banku laburpenak, banku erakundearen zigiluarekin. ...
 • Turismoa

  Arabako turismo sektorean inbertsioak egiteko dirulaguntzak eskatzea

  Arabako turismo sektorean inbertsioak egiteko dirulaguntzak eskatzea Epeak Itxita 149/2020 Foru Dekretu bidez itxitako deialdia Aurkeztu beharreko agiriak Egoitza elektronikoan agertzen den eskaera-inprimakia. Inbertsio turistikoan egindako jardueren deskribapena, eta horien arrazoia. Dagozkien...
 • Turismoa Enplegua

  Arabako turismo sektorean inbertsioak egiteko dirulaguntzak eskatzea

  Arabako turismo sektorean inbertsioak egiteko dirulaguntzak eskatzea Epeak Itxita Eskaerak aurkezteko epealdia 30 egun naturalekoa izango da deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Aurkeztu beharreko agiriak Eskaera inprimakia behar bezala beteta aurkeztu behar da. Egingo diren...
 • Turismoa Enplegua

  Arabako turismo sektorean inbertsioak egiteko dirulaguntzak

  Arabako turismo sektorean inbertsioak egiteko dirulaguntzak Arabako turismo sektorea babestea eta inbertsioak egiteko dirulaguntzak ematea. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Instituzioak. Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren zuzendaritza. Diputatu nagusiaren 167/2018...
 • Turismoa

  Enpresa ertain eta txikientzat eta autonomoentzat turismoa sustatzeko jardueretarako laguntzak eskatzea

  Enpresa ertain eta txikientzat eta autonomoentzat turismoa sustatzeko jardueretarako laguntzak eskatzea Epeak Itxita 209/2020 Foru agindua bidez itxitako deialdia. Aurkeztu beharreko agiriak Egoitza elektronikoan zehazten den eskaera-inprimakia. Turismoa sustatzeko jardueren deskribapena. ...
 • Turismoa

  Fakturen ordainketaren egiaztagiriak ematea

  Fakturen ordainketaren egiaztagiriak ematea Epeak Itxita 209/2020 Foru agindua bidez itxitako deialdia. Aurkeztu beharreko agiriak Fakturen ordainketaren ziurtagiria (banku laburpena edota transferentzia ordena, ordainketa edo transferentzia egiten duen bankuaren zigiluarekin) edo ziurtagiri...
 • Turismoa

  Ordainketako betebeharra aitortzeko dokumentazioa ematea (memoria, gastuen eta diru-sarreren zerrenda)

  Ordainketako betebeharra aitortzeko dokumentazioa ematea (memoria, gastuen eta diru-sarreren zerrenda) Epeak Itxita 209/2020 Foru agindua bidez itxitako deialdia. Aurkeztu beharreko agiriak Egindako jardueren/inbertsioen memoria. Diruz lagundutako jardueretan finantzatutako diru-sarreren edo...
 • Turismoa

  Turismoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak enpresa txiki eta ertainentzat eta autonomoentzat

  Turismoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak enpresa txiki eta ertainentzat eta autonomoentzat Arabako Lurralde Historikoko turismoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak enpresa txiki eta ertainentzat eta autonomoentzat. 209/2020 Foru agindua bidez itxitako deialdia. Nori zuzendua Organo...
 • Dirulaguntza justifikatzea

  Dirulaguntza justifikatzea Epeak Itxita Esleitutako datatik 2021eko azaroaren 26ra arte Aurkeztu beharreko agiriak Egindako jarduketen/inbertsioen memoria. Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako sarrera edo dirulaguntzen xehetasunak, zenbatekoa eta jatorria adieraziz. Justifikazio...
 • Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea

  Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea Epeak Itxita Ordaintzeko beharra aitortzeko agiriak entregatzen direnetik 2021eko apirilaren 2ko 14:00ak arte. Aurkeztu beharreko agiriak Banku laburpenak, ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren zigilua jarrita. Izapide elektronikoa Aurrez aurreko...
 • Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea

  Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea Epeak Itxita 2021eko apirilaren 2ko 14:00ak arte. Aurkeztu beharreko agiriak Fakturak ordaindu izanaren ziurtagiria (banku laburpenak, ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren zigilua jarrita). Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar...
 • Ogasuna

  180 eredua: PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Hiriko ondasun higiezinen errentamendutik sortutako...

  180 eredua: PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Hiriko ondasun higiezinen errentamendutik sortutako etekinak. Urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 25era. Telematikoki...
 • Ogasuna

  045 eredua: Jokoaren gaineko Zerga. Makinak edo aparatu automatikoak

  045 eredua: Jokoaren gaineko Zerga. Makinak edo aparatu automatikoak Epeak Irekita Aurkezpena eta ordainketa apirileko, uztaileko, urriko eta urtarrileko lehen 25 egun naturaletan. Aurkeztu beharreko agiriak 045 ereduari dagokion ordainketa gutuna eskuratzeko zergadunek eskaera egin beharko dute...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Makineria erregistroan baja ematea

  Makineria erregistroan baja ematea Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Baja inprimakiak beteta (Nekazaritzako Makineria Erregistroan ere banatuko dira). Erregistroan ageri den pertsonaren NANaren edo IFKren fotokopia. Baja eman nahi zaion makinaren Inskripzio Kartilla. Kartilla...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Nekazaritzako ibilgailu bati alta emateko eskaera

  Nekazaritzako ibilgailu bati alta emateko eskaera Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Makineriaren erregistroan inskribatzeko eskaera (inprimaki horiek Nekazaritzako Makineriaren Erregistroko bulegoan bertan ere ematen dira). NAN edo IFKren kopia (makinariaren titularrarena)....
 • Errepideak eta Garraioak

  Kirol probak egiteko baimenak eskatzea

  Kirol probak egiteko baimenak eskatzea Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzaren bitartez egin behar da eskaera. Aurrez aurreko izapidea Errepide Zerbitzua Bulego teknikoak Probintzia plaza, 4-4. solairua 01001 Vitoria-Gasteiz Telefonoa: 945 18 18 18...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Abeltzaintza aseguruetarako laguntza

  Abeltzaintza aseguruetarako laguntza Abeltzaintza asegurua kontratatzeko laguntza. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Bere titulartasuneko abeltzaintza ustiategia behar bezala erregistratuta duena Arabako Lurralde Historikoko Abeltzaintza Ustiategien Erregistroan Abeltzaintza Zerbitzua...
461 - 480 erakusten 1,259 emaitzetatik.