Gai orokorrak
Norentzat
Mota

1298 emaitza aurkituta

 • Hirigintza, lurraldea eta udalerriak

  Toki erakundeko lehendakariaren eta kontuhartzailetza organoaren arteko desadostasunak ebazteari buruzko txostenaren eskaera

  Toki erakundeko lehendakariaren eta kontuhartzailetza organoaren arteko desadostasunak ebazteari buruzko txostenaren eskaera Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko foru araudiak ezartzen duenez, kontuhartzailetzako eginkizuna betetzean kontuhartzailetza organoa ez...
 • Produktu energetiko jakin batzuen azken prezioaren gaineko hobaria

  Produktu energetiko jakin batzuei (gasolina, gasolioa, ibilgailuak propultsatzeko gas likidotuak) aplikatzen zaien litro/kg-ko 0,20 euroko publikoarentzako salmenta-prezioaren gaineko hobaria.Hobaria zuzenean txikizkako hornidura-puntuetan aplikatzen da, laguntzaile gisa jarduten...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Inbertsio proiektuak gauzatzeko laguntzen justifikazioa

  Inbertsio proiektuak gauzatzeko laguntzen justifikazioa Izapidetu Epeak Irekita 2022/11/29 - 2024/05/29 2024ko maiatzaren 29ra arte Aurkeztu beharreko agiriak Ordainketa eskaera Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar dut? Ziurtagiri elektroniko Izapidetu
 • Ogasuna

  TicketBAIren bidalketa geroratuak

  TicketBAIren bidalketa geroratuak Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak TicketBAI fitxategien bidalketa geroratua bi kasu berezitan bakarrik egin ahal izango da: AFAren baimena eskatu eta lortu denean, Interneterako sarbiderik ez izateagatik, inoiz ez eta inongo operadorerekin ere....
 • TicketBAIren bidalketa geroratuak

  TicketBAIren bidalketa geroratuak TicketBAI fitxategien bidalketa geroratuak egiteko baimena ematea Interesdunak aldez aurretik eskatuta Baimen-eskaera bat egiteko aukera ematen du TicketBAI fitxategien bidalketak faktura egin ondoren egiteko, 48/2021 Foru Dekretuan adierazitako kasu bereziak...
 • Foru Aldundia

  Diputatu Nagusiaren dirulaguntzak eskatzea

  Diputatu Nagusiaren dirulaguntzak eskatzea Izapidetu Epeak Irekita Baldin eta lehiaketa bidezko deialdia bada, oinarri espezifikoetan adierazten dena, bestela beti izapidetu daiteke. Aurkeztu beharreko agiriak Eratze eta aldatze eskrituraren kopia eta kasuan kasuko erregistroan inskribatu...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Desgaitasuna/mendekotasuna duten pertsonei beren gaitasun juridikoa baliatzen laguntzeko neurriak eskatzea

  Borondatezko neurriak eta laguntzeko ahalordea Izatezko zaintza
 • Gizarte Zerbitzuak

  Desgaitasuna duten adin nagusikoei laguntzeko neurri judizialak eta baimen judizialak ematea

  Desgaitasuna duten adin nagusikoei laguntzeko neurri judizialak eta baimen judizialak ematea Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Laguntza neurriak ezartzeko beharra egiaztatzen duten dokumentuak (mediku txostena, osasun historia, eskola txostenak edo desgaitasuna, mendekotasun gradua eta...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Titulartasun aldaketa eskatzea

  Titulartasun aldaketa eskatzea Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Zentroa edo zerbitzua eskualdatzen duenak aurkeztu beharreko agiriak: Pertsona juridikoa bada, sozietate eskualdatzailearen akordioa. Bertan, pertsona fisiko edo juridiko eskuratzailearen mesedetan zentroaren titulartasuna...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Zentroa edo zerbitzua ixtea eskatzea

  Zentroa edo zerbitzua ixtea eskatzea Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Etetea edo ixtea eragin duten zergatien azalpen memoria, prozesurako aurreikusitako faseak zehaztuta. Eraginpeko erabiltzaileen egoera azaltzen duen memoria eta haiek artatzeko aukeren proposamenak. Zerbitzuari edo...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Gizarte Zerbitzuen zentroentzako eta zerbitzuentzako funtzionamendu baimena eskatzea

  Gizarte Zerbitzuen zentroentzako eta zerbitzuentzako funtzionamendu baimena eskatzea Epeak Irekita Urte osoan zehar eska daiteke. Aurkeztu beharreko agiriak Eskaera. Baimena eskatu den zerbitzuaren edo zentroaren pertsona fisiko edo juridiko titularraren identifikazio fiskaleko zenbakia....
 • Gizarte Zerbitzuak

  Zentroaren edo zerbitzuaren aldez aurretiko baimena

  Zentroaren edo zerbitzuaren aldez aurretiko baimena Epeak Irekita Urte osoan zehar eska daiteke Aurkeztu beharreko agiriak Zentroek eta zerbitzuek: Eskaera eredua, behar bezala beteta eta sinatuta. Egin nahi den jarduera azaltzen duen memoria, ondoko hauek aipatzen dituena: helburu orokorrak eta...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Gizarte Zerbitzuen zentroan erregistratzea eskatzea

  Gizarte Zerbitzuen zentroan erregistratzea eskatzea Epeak Irekita Urte osoan zehar eska daiteke. Aurkeztu beharreko agiriak Gizarte zerbitzuetako zentroen egiaztapenaren eskaera-inprimakia Martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuko II. eranskina, Hirugarren Adinekoentzako Gizarte Zerbitzuei buruzkoa,...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Laguntza txakurrak erregistratzea eta egiaztatzea eskatzea

  Laguntza txakurrak erregistratzea eta egiaztatzea eskatzea Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Interesa duen pertsonaren eta bere legezko ordezkariaren NAN/IFK/AIZ (jatorrizkoa eta kopia edo fotokopia konpultsatua). Legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria, erabiltzailea adingabea bada...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Gizarte Zerbitzuetako zentroak/zerbitzuak ikuskatzea eskatzea

  Gizarte Zerbitzuetako zentroak/zerbitzuak ikuskatzea eskatzea Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Ikuskatu diren hilabeteetako erabiltzaileen zerrenda. Ikuskatu diren hilabeteetako langileen zerrenda. Ikuskatu diren hilabeteetan zentroan lan egin duten langile autonomoen zerrenda. Ikuskatu...
 • Foru Aldundia

  Erreklamazioa, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea guztiz edo partzialki ukatzeagatik

  Erreklamazioa, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea guztiz edo partzialki ukatzeagatik Eskatzaileak uste badu ez dagoela ados (informazio publikoa eskuratzeko eskubidea egikaritzeko esanbidezko ezezkoa jaso du) edo ez badu Arabako Foru Aldundiaren erantzunik jaso legez ezarritako gehieneko...
 • Finantzaketako foru lerroa. Udalak

  Finantzaketako foru lerroa. Udalak Epeak Irekita Etengabe irekita. Aurkeztu beharreko agiriak Aurrekontua/proiektua (soilik aurkeztu behar da baldin foru planean diru laguntzarik ez duten obrak badira). Udalak finantzatzeko foru linearen eskaera (pdf editagarria deskargatzeko) Jendaurrean...
 • Finantzaketako foru lerroa. Administrazio batzarrak

  Finantzaketako foru lerroa. Administrazio batzarrak Izapidetu Epeak Irekita Etengabe irekita. Aurkeztu beharreko agiriak Aurrekontua/proiektua (soilik aurkeztu behar da baldin foru planean diru laguntzarik ez duten obrak badira). Udalaren erabakia, zeinaren bidez bere burua behartzen baitu...
541 - 560 erakusten 1,298 emaitzetatik.