Temas Globales
Norentzat
Mota

1218 emaitza aurkituta

 • Ogasuna

  518/519/520 ereduak. Zerga bereziak. Lanaren aitorpenak

  518/519/520 ereduak. Zerga bereziak. Lanaren aitorpenak Epeak Irekita 518 eredua: eragiketa hasi eta egun baliodun 1 lehenago gutxienez. 519 eredua: dagokion gorabehera gertatu eta berehala. 520 eredua: jarduera aldia amaitzen den eguna, lanaren aitorpenean eta/edo, hala badagokio, lan...
 • Ogasuna

  510 eredua. Gainerako EBko produktuak jasotzeko eragiketen aitorpena

  510 eredua. Gainerako EBko produktuak jasotzeko eragiketen aitorpena Epeak Irekita Europar Batasuneko beste lurralde bateko produktuak jasotzeagatik edo emateagatik soilik Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien subjektu pasiboek ez dute zertan aurkeztu autolikidaziorik halako produkturik jaso edo...
 • Ogasuna

  508 eredua. Itzulketa eskaera urrutiko salmenten sistemagatik

  508 eredua. Itzulketa eskaera urrutiko salmenten sistemagatik Epeak Irekita Fabrikazioaren gaineko zerga berezien itzulketa eskaeraren alea Zeharkako Zergen Zerbitzuan (Arabako Foru Aldundiko zerga berezien bulego kudeatzailea) aurkeztu beharko dira produktuak bidaltzen dituen establezimendua...
 • Ogasuna

  507 eredua. Itzulketa eskaera bidalketa bermatuko sisteman

  507 eredua. Itzulketa eskaera bidalketa bermatuko sisteman Epeak Irekita Fabrikazioaren gaineko zerga berezien itzulketa eskaeraren alea Zeharkako Zergen Zerbitzuan (Arabako Foru Aldundiko zerga berezien bulego kudeatzailea) aurkeztu beharko dira produktuak bidaltzen dituen establezimendua...
 • Ogasuna

  504 eredua. Europar Batasuneko beste estatu batzuetan fabrikazioaren gaineko zerga berezien kargapean dauden produktuak jasotzeko baimenaren eskaera

  504 eredua. Europar Batasuneko beste estatu batzuetan fabrikazioaren gaineko zerga berezien kargapean dauden produktuak jasotzeko baimenaren eskaera Epeak Irekita Epe zehatzik gabe Aurkeztu beharreko agiriak Eskaerarekin batera hartu nahi diren produktuak ziurtatzeko behar diren agiriak aurkeztu...
 • Ogasuna

  590 eredua. Itzulketa eskaera esportazio edo bidalketagatik

  590 eredua. Itzulketa eskaera esportazio edo bidalketagatik Epeak Irekita Sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da. Aurkeztu beharreko agiriak Itzulketaren eskaera, 10. artikuluko 1. zenbakiko a) eta b) letrek...
 • Ogasuna

  580 eredua. Tabako lanen gaineko zerga. Tabako lanen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena.

  580 eredua. Tabako lanen gaineko zerga. Tabako lanen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da. Informazio gehiago Tabako lanen fabrika eta gordailu...
 • Ogasuna

  572 eredua. Hidrokarburoen gaineko Zerga itzultzeko eskaera

  572 eredua. Hidrokarburoen gaineko Zerga itzultzeko eskaera Epeak Irekita Egutegiko hiruhileko bakoitza amaitu ondorengo lehenengo hogeita bost egutegi egunetan. Informazio gehiago Hidrokarburoen gaineko zergagatik ordaindutako kuotak, 1/1999 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren 52....
 • Ogasuna

  570 eredua. Hidrokarburoen gaineko zerga. Hidrokarburoen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena.

  570 eredua. Hidrokarburoen gaineko zerga. Hidrokarburoen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da. Informazio gehiago Hidrokarburoen fabrika eta...
 • Ogasuna

  566 eredua. Tabako lanen gaineko zerga. Autolikidazioa

  566 eredua. Tabako lanen gaineko zerga. Autolikidazioa Epeak Irekita Hileroko aurkezpena eta ordainketa: sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da. Alabaina, likidazioaldian zehar karga tasak aldatzen badira eta...
 • Ogasuna

  Entitate laguntzaileen erregistroa

  Entitate laguntzaileen erregistroa Izapidetu Epeak Irekita Epe zehatzik gabe Aurkeztu beharreko agiriak Eskaerarekin batera hauek aurkeztuko dira: Pertsona fisikoak: Profesionalaren NANaren kopia Zerga Administrazioak bere zerga-egoitzari dagokion zerga guztien aurkezpenean eta ordainketan...
 • Ogasuna

  Zergak ordaintzeko Arabako Foru Ogasunaren alde egindako helbideratzeak

  Zergak ordaintzeko Arabako Foru Ogasunaren alde egindako helbideratzeak Izapidetu Epeak Irekita Zergen epemugen arabera Informazio gehiago Finantza erakunde laguntzaileek behar diren fitxategiak jaistea, zergadunek Arabako Foru Aldundiaren alde helbideratutako zerga zorrak kontuan zordundu...
 • Ogasuna

  563 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga. Autolikidazioa

  563 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga. Autolikidazioa Epeak Irekita Likidazioaldia: hiruhileko naturala; salbuespena: eragiketen bolumena dela-eta edo araudian ezarritako inguruabarren batengatik Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaldia hilabetekoa bada, zerga hauen...
 • Ogasuna

  Banku saldoak erabiltzea baimentzea

  Banku saldoak erabiltzea baimentzea Epeak Irekita Eskabidea autolikidazioekin batera aurkeztu beharko da. Aurkeztu beharreko agiriak Baimena eskatzea finantza erakundeek, behar den zenbatekoan, kausatzailearen izenean gordailatutako balio higigarriak eta finantza produktuak saldu ahal izan...
 • Ogasuna

  Luzapen bereziaren eskaera

  Luzapen bereziaren eskaera Epeak Irekita Eskaera luzapen arruntaren epearen barruan aurkeztuko da (kausatzailea hil eta hurrengo egunetik urtebete). Aurkeztu beharreko agiriak Luzapen berezia eskatzea heriotzaren ondoriozko eskualdatzeei (jaraunspenak) buruzko autolikidazioak aurkezteko luzapen...
 • Kirola

  Kirol lehiaketa, entrenamendu eta jardueretarako garraio eskaera

  Kirol lehiaketa, entrenamendu eta jardueretarako garraio eskaera Kirol Zerbitzuak joan-etorrietarako garraio eskaerak egiteko sistema arautzen du; hain zuzen, Eskola Kiroleko Programan izena emanda daukaten eta egoitza Arabako Lurralde Historikoan duten irabazteko xederik gabeko erakundeek eta...
 • Ogasuna

  Adituaren kontraesanezko tasazioa egitea sustatzeko eskabidea

  Adituaren kontraesanezko tasazioa egitea sustatzeko eskabidea Epeak Irekita Administrazioak egiaztatutako balioetan oinarrituta egindako likidazioaren aurka dagokion lehen errekurtsoaren epearen barruan (hilabete jakinarazpenetik) aurkeztuko da eskabidea. Aurkeztu beharreko agiriak Ondasunen eta...
 • Ogasuna

  655 eredua. Gozamena azkentzea

  655 eredua. Gozamena azkentzea Epeak Irekita Oinordetzen autolikidazioak: gozamena azkendu eta sei hilabete hurrengo egunetik, epe arrunta amaitu eta sei hileko luzapen arruntarekin, eskatu beharrik gabe, eta, eskatu ondoren, luzapen arrunta amaitu eta sei hileko luzapen bereziarekin. Dohaintzen...
 • Ogasuna

  653 eredua. Panteoiak eta nitxoak

  653 eredua. Panteoiak eta nitxoak Epeak Irekita Oinordetzen autolikidazioak: aseguratuaren heriotza data eta sei hilabete hurrengo egunetik, epe arrunta amaitu eta sei hileko luzapen arruntarekin, eskatu beharrik gabe, eta, eskatu ondoren, luzapen arrunta amaitu eta sei hileko luzapen...
 • Ogasuna

  650 eredua. Autolikidazioa – Oinordetzak

  650 eredua. Autolikidazioa – Oinordetzak Epeak Irekita Epe arrunta: sei hilabete kausatzailea zendu eta hurrengo egunetik. Luzapen arrunta: epe arrunta amaitu eta sei hilabete, eskaera egin beharrik gabe (berandutze interesak epe arrunta amaitzen denetik). Luzapen berezia: eskatu ondoren,...
621 - 640 erakusten 1,218 emaitzetatik.