Gai orokorrak
Norentzat
Mota

1259 emaitza aurkituta

 • Gizarte Zerbitzuak

  Erregistro Elektroniko Komuna - Gizarte Ongizatearen Foru Erakundea

  Erregistro Elektroniko Komuna - Gizarte Ongizatearen Foru Erakundea Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Dena delako gai horri buruzko araudi espezifikoak eskatzen dituenak, baina jakin ezin denean zein agiri zehazki, zeren eta izapide hau, hain zuzen, hondar izapidea baita (hau da,...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Desgaitasuna duten haur eta gazteentzako aisialdi eta atseden programa

  Desgaitasuna duten haur eta gazteentzako aisialdi eta atseden programa Desgaitasuna duten pertsonen artean aisialdia, denbora libreaz gozatzea eta kirola sustatzea. Horren bidez ohiko egituretan gizarteratzea sustatu nahi da, erabiltzaileek autonomia gehiago izan dezaten. Nori zuzendua...
 • Hirigintza, lurraldea eta udalerriak

  Lurzoru urbanizaezineko jarduketen interes publikoaren adierazpena eskatzea

  Lurzoru urbanizaezineko jarduketen interes publikoaren adierazpena eskatzea Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Udalak egindako eskaera, jasotako obra lizentziaren eskaeraren berri emateko eta interes publikoaren adierazpena izapidetzeko, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006...
 • Hirigintza, lurraldea eta udalerriak

  Lurzoru urbanizaezineko jarduketen interes publikoaren adierazpena

  Lurzoru urbanizaezineko jarduketen interes publikoaren adierazpena Lurzoru urbanizaezinean, landa ingurunean kokatu behar diren zuzkidurak, ekipamenduak eta jarduerak ezartzera bereziki bideratutako jarduketak baino ez dira egingo, bai hirigintza plangintzaren arabera landa antolamenduari eta...
 • Errepideak eta Garraioak

  GGA txartela eskatzea lehen aldiz, berritzeko edo ordezteko

  GGA txartela eskatzea lehen aldiz, berritzeko edo ordezteko Izapidetu Epeak Irekita Unean bertan ematen da. Aurkeztu beharreko agiriak Eskaera inprimakia beteta Indarrean dagoen NANa, pasaportea edo AIZ. Indarrean dagoen kategoriako gidabaimena Ikastaroak gainditu izana ziurtatzen duen...
 • Errepideak eta Garraioak

  GGA txartela eskatzea NAN edo AIZ aldatzearen ondorioz

  GGA txartela eskatzea NAN edo AIZ aldatzearen ondorioz Izapidetu Epeak Irekita Unean bertan ematen da. Aurkeztu beharreko agiriak Eskaera inprimakia beteta AIZ ordezten duen NAN berria GGA txartel zaharra Tasa ordaindu izanaren ordainagiria. Tasen ordainketa Informazio gehiago NAN edo AIZ...
 • Errepideak eta Garraioak

  GGA edukitzearen administrazio ziurtagiria eskatzea

  GGA edukitzearen administrazio ziurtagiria eskatzea Izapidetu Epeak Irekita Urte osoan Aurkeztu beharreko agiriak Eskabidea, beteta Indarrean dagoen NANa, pasaportea edo AIZ. Indarrean dagoen gidabaimena Ikastaroak gainditu izanaren ziurtagiria Tasa ordaindu izanaren ordainagiria. Tasen...
 • Ingurumena

  Araban hondakin organikoak biltzeko eta kudeatzeko dirulaguntza planaren 2021eko eta 2022ko deialdia.

  Araban hondakin organikoak biltzeko eta kudeatzeko dirulaguntza planaren 2021eko eta 2022ko deialdia. Arabako erakundeei laguntza ematea beren bioerregaiak konpostatzeko, edukiontzietan jasotzeko eta prestakuntza eta sentsibilizazio eginkizunetan Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Arabako...
 • Ingurumena

  Eskaera - 2021ko deaildia

  Eskaera - 2021ko deaildia Epeak Itxita Aurkeztu beharreko agiriak Arabako Lurralde Historikoan materia organikoa gaika biltzeko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarriak onetsi zituen apirilak 13ko, Foru Gobernu Kontseiluaren 205/2021 Erabakiaren 5. artikuluaren atalean jasotakoa. I. Eranskina ...
 • Errepideak eta Garraioak

  Salgaiak 3,5 tonatik beherako gehieneko masa baimendua (GMB) duten ibilgailuetan (MDL) errepidez garraiatzeko zerbitzu publikorako baimenaren...

  Salgaiak 3,5 tonatik beherako gehieneko masa baimendua (GMB) duten ibilgailuetan (MDL) errepidez garraiatzeko zerbitzu publikorako baimenaren eskabidea Izapidetu Epeak Irekita Urte osoa Aurkeztu beharreko agiriak Tasa ordaindu izanaren agiria. Nortasun juridikoaren egiaztagiria: Atzerriko...
 • Errepideak eta Garraioak

  Salgaiak garraiatzeko zerbitzu pribatu osagarrirako (MPC) baimenaren eskabidea

  Salgaiak garraiatzeko zerbitzu pribatu osagarrirako (MPC) baimenaren eskabidea Izapidetu Epeak Irekita Urte osoan Aurkeztu beharreko agiriak Tasa ordaindu izanaren agiria. Ekonomia jardueren gaineko zergaren epigrafe egokian –garraio publikoa ez den beste batean– alta eman izanaren...
 • Errepideak eta Garraioak

  Ibilgailu berri bat lehen lortutako salgaien garraiorako baimen batean (MDP, MDL edo MPC motakoan) inskribatzea

  Ibilgailu berri bat lehen lortutako salgaien garraiorako baimen batean (MDP, MDL edo MPC motakoan) inskribatzea Izapidetu Epeak Irekita Urte osoan Aurkeztu beharreko agiriak Tasa ordaindu izanaren agiria. Ibilgailuaren dokumentazioa: Jabetza araubidean edo finantza errentamenduan bada: zirkulazio...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Desagertzeko arriskuan dauden bertako animalia arrazak kontserbatzeko laguntzak

  Desagertzeko arriskuan dauden bertako animalia arrazak kontserbatzeko laguntzak Desagertzeko arriskuan dauden eta nekazariek denboran zehar mantendu dituzten bertako animalia arrazak kontserbatzea eta beraien hazkuntza sustatzea. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Pertsona fisiko edo...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Produkzio integraturako laguntzak

  Produkzio integraturako laguntzak Sustatzea lurraldean ekoizpen integratua ezarri eta mantenduko dela, nekazaritza ustiategien jasangarritasuna hobetzeko eta elikadura segurtasuna bermatzeko. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Pertsona fisiko edo juridikoak, ekoizpen integratuari...
 • Turismoa

  Fakturen zuriketa

  Fakturen zuriketa Epeak Itxita Aurkeztu beharreko agiriak Jatorrizko banku ziurtagiria, ondoko datu hauek zehazten dituena: ordaintzailea, zenbatekoa, data eta ordainketaren edo transferentziaren onuraduna, izenpetuta edota bankuaren zigilua jarrita. Jatorrizko ziurtagiria, faktura jaulki duenak...
 • Kultura

  KSIetarako 2020ko laguntzaren justifikazioa

  KSIetarako 2020ko laguntzaren justifikazioa Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Aurkezteko dokumentazioa aldatzen da eskatutako laguntza modalitatearen arabera (deialdia kontsultatu, edo 2020 KSIk justifikazioaren fitxa laburpena). I. eranskina, justifikaziorako. Informazio gehiago...
 • Garapen ekonomikoa eta inbertsioa

  Ikus-entzunezko proiektuetarako eta gidoiak idazteko dirulaguntzen deialdia (KSIk 2020)

  Ikus-entzunezko proiektuetarako eta gidoiak idazteko dirulaguntzen deialdia (KSIk 2020) Ikus-entzunezko proiektuak garatzeko eta ekoizteko eta gidoiak idazteko laguntzak: 1. mota: Proiektuen garapena. 2. mota: Zinemarako film luzeak eta sormen dokumentalak ekoizpena. 3. mota: Film laburrak...
 • Kultura

  Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko kultura eta sormen sektorearen gastu arrunta 2021eko ekitaldian finantzatzeko

  Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko kultura eta sormen sektorearen gastu arrunta 2021eko ekitaldian finantzatzeko Kultura eta sormen sektorean jarduera ekonomikoa ohikotasunez garatzen duten profesional autonomoei, ETEei eta mikroenpresaren kategoria duten elkarteei gastu arrunta...
 • Kultura

  Kultura eta sormen sektorearen susperraldi ekonomikorako ezohiko laguntzak eskatzea

  Kultura eta sormen sektorearen susperraldi ekonomikorako ezohiko laguntzak eskatzea Epeak Itxita 2021eko martxoaren 25etik apirilaren 23ra. Aurkeztu beharreko agiriak Eskabidea (aurrez aurrekoa bada) Erakundearen IFKren kopia edo NANaren kopia, profesional autonomoei dagokienez (aurrez aurrekoa...
 • Gutxieneko laguntza eskatzea 2021

  Gutxieneko laguntza eskatzea 2021 Epeak Itxita 2021eko martxoaren 18tik apirilaren 6ra. Aurkeztu beharreko agiriak Hogei egun naturaleko epea ezartzen da, gehienez, erabaki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita, honako puntu hauek adierazten dituen arauzko...
641 - 660 erakusten 1,259 emaitzetatik.