Gai orokorrak
Norentzat
Mota

1292 emaitza aurkituta

 • Dirulaguntza justifikatzea

  Dirulaguntza justifikatzea Epeak Itxita Esleitutako datatik 2021eko azaroaren 26ra arte Aurkeztu beharreko agiriak Egindako jarduketen/inbertsioen memoria. Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako sarrera edo dirulaguntzen xehetasunak, zenbatekoa eta jatorria adieraziz. Justifikazio...
 • Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea

  Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea Epeak Itxita Ordaintzeko beharra aitortzeko agiriak entregatzen direnetik 2021eko apirilaren 2ko 14:00ak arte. Aurkeztu beharreko agiriak Banku laburpenak, ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren zigilua jarrita. Izapide elektronikoa Aurrez aurreko...
 • Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea

  Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea Epeak Itxita 2021eko apirilaren 2ko 14:00ak arte. Aurkeztu beharreko agiriak Fakturak ordaindu izanaren ziurtagiria (banku laburpenak, ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren zigilua jarrita). Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar...
 • Ogasuna

  180 eredua: PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Hiriko ondasun higiezinen errentamendutik sortutako...

  180 eredua: PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Hiriko ondasun higiezinen errentamendutik sortutako etekinak. Urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 25era. Telematikoki...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Makineria erregistroan baja ematea

  Makineria erregistroan baja ematea Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Baja inprimakiak beteta (Nekazaritzako Makineria Erregistroan ere banatuko dira). Erregistroan ageri den pertsonaren NANaren edo IFKren fotokopia. Baja eman nahi zaion makinaren Inskripzio Kartilla. Kartilla...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Nekazaritzako ibilgailu bati alta emateko eskaera

  Nekazaritzako ibilgailu bati alta emateko eskaera Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Makineriaren erregistroan inskribatzeko eskaera (inprimaki horiek Nekazaritzako Makineriaren Erregistroko bulegoan bertan ere ematen dira). NAN edo IFKren kopia (makinariaren titularrarena)....
 • Errepideak eta Garraioak

  Kirol probak egiteko baimenak eskatzea

  Kirol probak egiteko baimenak eskatzea Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzaren bitartez egin behar da eskaera. Aurrez aurreko izapidea Errepide Zerbitzua Bulego teknikoak Probintzia plaza, 4-4. solairua 01001 Vitoria-Gasteiz Telefonoa: 945 18 18 18...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Abeltzaintza aseguruetarako laguntza

  Abeltzaintza aseguruetarako laguntza Abeltzaintza asegurua kontratatzeko laguntza. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Bere titulartasuneko abeltzaintza ustiategia behar bezala erregistratuta duena Arabako Lurralde Historikoko Abeltzaintza Ustiategien Erregistroan Abeltzaintza Zerbitzua...
 • Kultura

  Dirulaguntza deialdia, Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko ondasun historiko-artistikoak kontserbatu eta/edo zaharberritzeko esku...

  Dirulaguntza deialdia, Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko ondasun historiko-artistikoak kontserbatu eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak egiteko Dirulaguntzak ematea Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko toki erakundeek sustatutako ondasun historiko-artistikoak...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Nekazal ibilgailuentzako transferentzia eskaera

  Nekazal ibilgailuentzako transferentzia eskaera Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Alta eta baja inprimakiak beteta (Nekazaritzako makineria Erregistroan ere banatuko dira) Saltzaile eta eroslearen NANaren edo IFKren fotokopia. Ezaugarrien Ziurtagiria edo ibilgailuaren Fitxa Teknikoaren...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Tratamendu fitosanitariorako nekazaritza makinak eta ongarritzeko ekipoak erregistratzea (2009ko uztailaren 15a baino lehen eskuratutakoentzat)

  Tratamendu fitosanitariorako nekazaritza makinak eta ongarritzeko ekipoak erregistratzea (2009ko uztailaren 15a baino lehen eskuratutakoentzat) Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Eskaera orria. Makinariaren jabearen edo errentadunaren NANaren edo IFZaren fotokopia. Nekazaritzako...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Nekazaritza makineriaren erregistroa

  Nekazaritza makineriaren erregistroa Nekazaritzako Makinen Erregistroan nahitaez inskribatu beharko dira nekazaritzarako erabiltzen diren makinak, talde hauetakoren batean sartzen badira: Nekazaritzako eta baso lanetarako traktoreak, edozein mota eta kategoriatakoak. Motokultoreak. Gurdi...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuen zentroen erregistroa

  Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuen zentroen erregistroa Erregistroaren bidez administrazioak bermatu egiten du Gizarte Zerbitzuen zerbitzuek eta zentroek bete egiten dituztela araubidez ezarritako gutxieneko kalitate betekizunak. Nori zuzendua Organo...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuetako zentroak/zerbitzuak ikuskatzea

  Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuetako zentroak/zerbitzuak ikuskatzea Hauxe da gizarte zerbitzuen zentroak ikuskatzeko jardueraren helburua: Erabiltzaileen eskubideak errespetatu eta babestuko direla bermatzea. Eskubide horiek egikaritzeko bide...
 • Lehentasunezko nekazaritza ustiategien erregistroa

  Lehentasunezko nekazaritza ustiategien erregistroa Ustiategien Erregistroan izena emandako nekazaritza ustiategiak Lehentasunezko izendatzea. Horren helburua da abantaila fiskalak lortzea, baita "Lehentasunezko Ustiategiak" kontzeptuarekin lotutako laguntza publikoak lortzeko lehentasuna...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Mendiko larreen aprobetxamendua kudeatzeko laguntzak

  Mendiko larreen aprobetxamendua kudeatzeko laguntzak Mendiko larreen aprobetxamenduaren kudeaketa zuzena egitea, abeltzaintzaren garapenari lotua eta kudeaketako konpromiso jakin batzuei lotua, mendiko larreek ekoizpen, natura eta paisaia funtzioak batzeko moduan. Nori zuzendua Organo eskuduna...
 • 369 eredua. Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta...

  369 eredua. Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne emate jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita 369...
 • Ogasuna

  349 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. EBren barruko eragiketen laburpen aitorpena.

  349 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. EBren barruko eragiketen laburpen aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Dagokion hiruhilekoko edo hileko aitorpen-aldiaren hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun naturaletan, dagokionaren arabera, aitorpenaren azken aldia izan ezik, hori urtarrileko...
 • Garapen ekonomikoa eta inbertsioa

  Arabako udalerrietako espazio publikoetan merkataritza indarberritzeko laguntzen eskabidea

  Arabako udalerrietako espazio publikoetan merkataritza indarberritzeko laguntzen eskabidea Epeak Itxita 2022ko otsailaren 19tik apirilaren 5eko 14:00ak arte. Aurkeztu beharreko agiriak Dirulaguntzaren xede izango diren jardunen azalpenaren memoria, eta jardun horiek egiteko arrazoiak; eta jardun...
 • Ogasuna

  560 eredua: Elektrizitatearen gaineko zerga berezia. Autolikidazioa

  560 eredua: Elektrizitatearen gaineko zerga berezia. Autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Sortzapenak izan diren hilabetea edo hiruhilekoa amaitu eta hogeita bost egun naturalen barruan. Informazio gehiago Zergadunek Elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren autolikidazioa egitea,...
661 - 680 erakusten 1,292 emaitzetatik.