Gai orokorrak
Norentzat
Mota

1259 emaitza aurkituta

 • Garapen ekonomikoa eta inbertsioa

  2020ko Araba Digitaliza eskatu

  2020ko Araba Digitaliza eskatu Epeak Itxita 2020/09/03tik 2020/11/30eko 14:00etara arte. Aurkeztu beharreko agiriak Eskabide-orria. Gastuen taula xehatua. Enpresaren eta aurkeztutako digitalizazio jarduketen deskribapen memoria. Aurkeztutako digitalizazio jarduketen memorian, lortu nahi diren...
 • Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea (2020ko deialdia)

  Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea (2020ko deialdia) Epeak Itxita 2021eko apirilaren 6ra arte. Aurkeztu beharreko agiriak Banku laburpenak, ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren zigilua jarrita. Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar dut? BakQ Ziurtagiri...
 • Ingurumena

  2020-2021 deialdirako ordainketa-eskaera

  2020-2021 deialdirako ordainketa-eskaera Izapidetu Epeak Irekita 2020 urteko epe amaiera: 2020ko abenduaren 30a 2021 urteko epe amaiera: 2021eko uztailaren 16a Aurkeztu beharreko agiriak Fede emaileak edo idazkariak egindako ziurtagiria, emandako diru laguntzaren helburua eta xedea bete direla...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Hudoa edukitzeko baimena

  Hudoa edukitzeko baimena Epeak Itxita Aurkeztu beharreko agiriak Ehiza eta Arrantza Atalak xedatutako ereduaren arabera zuzen betetako eskaera. Ehizarako erabiltzen diren hudoak izateko eskaera Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar dut? B@QK Herritarren harremanetarako helbideak...
 • Ordaintzeko beharra aitortzeko agiriak entregatzea (memoria eta fakturak)

  Ordaintzeko beharra aitortzeko agiriak entregatzea (memoria eta fakturak) Epeak Itxita Deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik 2020ko azaroaren 30eko 23:59ak arte. Aurkeztu beharreko agiriak Egindako jardueren memoria Justifikazio fakturen zerrenda Beste diru sarrera batzuk lortu diren...
 • Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea (2020ko deialdia)

  Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea (2020ko deialdia) Epeak Itxita 2021eko apirilaren 6ra arte. Aurkeztu beharreko agiriak Banku laburpenak, ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren zigilua jarrita. Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar dut? BakQ Ziurtagiri...
 • Garapen ekonomikoa eta inbertsioa

  Dirulaguntza justifikatzea

  Dirulaguntza justifikatzea Epeak Itxita Esleitu datatik 2021eko azaroaren 15era arte Aurkeztu beharreko agiriak Egindako jardunen/inbertsioen memoria. Obrak eginez gero, diruz lagundutako inbertsioen argazkiak ere aurkeztu behar dira. Justifikazio fakturen zerrenda; honako hauek adierazi behar...
 • Ogasuna

  630 eredua. Kanbio letretarako eta enbargoaren prebentziozko idatzoharretarako likidazio-sarrera

  630 eredua. Kanbio letretarako eta enbargoaren prebentziozko idatzoharretarako likidazio-sarrera Epeak Irekita Zerga egitatea egin (kanbio letra edo enbargoaren prebentziozko idatzoharra emateko data) eta hogeita hamar egun baliodun. Aurkeztu beharreko agiriak Subjektu pasiboaren eta...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuen zentroentzako eta zerbitzuentzako funtzionamendu baimena

  Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuen zentroentzako eta zerbitzuentzako funtzionamendu baimena Gizarte zerbitzuen zentro eta zerbitzuentzako funtzionamendu baimena kudeatzea. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Gizarte Zerbitzuen erakundeak,...
 • Ogasuna

  Hirugarren baten zorren konpentsazioari buruzko argibideak

  Hirugarren baten zorren konpentsazioari buruzko argibideak Izapidetu Epeak Irekita Ordaintzeko emaitza duen autolikidazioa, zeinaren zorra konpentsatu nahi baita, aurkezteko borondatezko epea amaitu eta hurrengo lau egutegi egunak. Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar dut?...
 • Garapen ekonomikoa eta inbertsioa

  Arabako ostalaritzaren sektoreari laguntzeko ezohiko laguntzak

  Arabako ostalaritzaren sektoreari laguntzeko ezohiko laguntzak Ixteak edo ordutegiak eta/edo edukierak aldatzeak eragindako Arabako ostalaritzaren sektoreari laguntzea. Epea: otsailaren 20tik martxoaren 18ra, 14: 00etan Nori zuzendua Araudia Betekizun hauek betetzen dituzten pertsona fisiko edo...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Arabako errioxan sexu nahasketako teknikak aplikatuz mahats mordoaren sitsari (lobesia botrana) aurka egiteko estrategia bat garatze aldera parte...

  Arabako errioxan sexu nahasketako teknikak aplikatuz mahats mordoaren sitsari (lobesia botrana) aurka egiteko estrategia bat garatze aldera parte hartzaile talde bat sortzeko interesa agertzeko deialdi publikoa Nekazaritza Sailak zerrenda bat osatu nahi du, Arabako Errioxako eskualdean teknika...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Baja ematea

  Baja ematea Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Baja eskatzeko eredu ofiziala behar bezala beteta eta sinatuta. Eskatzaileak ordezkari baten bidez jarduten badu, eskaerarekin batera behar bezala sinatutako baimen-agiria aurkeztu beharko da. Nekazaritzako, abeltzaintzako edo basogintzako...
 • Ogasuna

  576 eta 06 ereduak. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia. Autolikidazioa.

  576 eta 06 ereduak. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia. Autolikidazioa. Epeak Irekita Oro har, garraiobidearen behin betiko lehen matrikulazioaren eskaera aurkeztean Aurkeztu beharreko agiriak Zergaren zerga elementuak justifikatzeko behar dena. Informazio gehiago Zenbait Garraiobideren...
 • Ogasuna

  050 eredua: Nekazariek eta abeltzainek gasolioa eskuratzeagatik jasandako Hidrokarburoaren Zergaren zati bat itzultzeko eskaera

  050 eredua: Nekazariek eta abeltzainek gasolioa eskuratzeagatik jasandako Hidrokarburoaren Zergaren zati bat itzultzeko eskaera Epeak Irekita Gasolioa eskuratu zenaren ondoko urteko apirilaren 1etik aurrera Informazio gehiago Nekazariek eta abeltzainek egin beharreko eskaera, aurreko egutegi...
 • Ogasuna

  562 eredua. Tarteko produktuen gaineko zerga. Autolikidazioa

  562 eredua. Tarteko produktuen gaineko zerga. Autolikidazioa Epeak Irekita Likidazioaldia: hiruhileko naturala; salbuespena: eragiketen bolumena dela-eta edo araudian ezarritako inguruabarren batengatik Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaldia hilabetekoa bada, zerga hauen likidazioaldia...
 • Ogasuna

  561 eredua: Garagardoaren gaineko zerga. Autolikidazioa

  561 eredua: Garagardoaren gaineko zerga. Autolikidazioa Epeak Irekita Likidazioaldia: hiruhileko naturala; salbuespena: eragiketen bolumena dela-eta edo araudian ezarritako inguruabarren batengatik Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaldia hilabetekoa bada, zerga hauen likidazioaldia ere...
 • Ogasuna

  558 eredua. Garagardoaren gaineko zerga. Garagardoaren fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena.

  558 eredua. Garagardoaren gaineko zerga. Garagardoaren fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan aurkeztu beharko dira....
 • Ogasuna

  557 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga. Edari deribatuen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena.

  557 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga. Edari deribatuen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan...
 • Ogasuna

  555 eredua: Tarteko produktuen gaineko zerga. Fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena.

  555 eredua: Tarteko produktuen gaineko zerga. Fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan aurkeztuko da. Informazio gehiago...
681 - 700 erakusten 1,259 emaitzetatik.