Gai orokorrak
Norentzat
Mota

1289 emaitza aurkituta

 • Gizarte Zerbitzuak

  Familia harrera sustatzeko eta horretarako laguntza teknikoa emateko zerbitzua

  Familia harrera sustatzeko eta horretarako laguntza teknikoa emateko zerbitzua Hauek dira babes neurri honen funtzioak: Familia harrera babestea, hedapen kanpainen eta harrera familiak lortzeko kanpainen bidez, biztanle guztiei zuzendutakoak izango direnak. Harrera familiak izan daitezkeen...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Erregistro Elektroniko Komuna - Gizarte Ongizatearen Foru Erakundea

  Erregistro Elektroniko Komuna - Gizarte Ongizatearen Foru Erakundea Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Dena delako gai horri buruzko araudi espezifikoak eskatzen dituenak, baina jakin ezin denean zein agiri zehazki, zeren eta izapide hau, hain zuzen, hondar izapidea baita (hau da,...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Desgaitasuna duten haur eta gazteentzako aisialdi eta atseden programa

  Desgaitasuna duten haur eta gazteentzako aisialdi eta atseden programa Desgaitasuna duten pertsonen artean aisialdia, denbora libreaz gozatzea eta kirola sustatzea. Horren bidez ohiko egituretan gizarteratzea sustatu nahi da, erabiltzaileek autonomia gehiago izan dezaten. Nori zuzendua...
 • Hirigintza, lurraldea eta udalerriak

  Lurzoru urbanizaezineko jarduketen interes publikoaren adierazpena

  Lurzoru urbanizaezineko jarduketen interes publikoaren adierazpena Lurzoru urbanizaezinean, landa ingurunean kokatu behar diren zuzkidurak, ekipamenduak eta jarduerak ezartzera bereziki bideratutako jarduketak baino ez dira egingo, bai hirigintza plangintzaren arabera landa antolamenduari eta...
 • Ingurumena

  Araban hondakin organikoak biltzeko eta kudeatzeko dirulaguntza planaren 2021eko eta 2022ko deialdia.

  Araban hondakin organikoak biltzeko eta kudeatzeko dirulaguntza planaren 2021eko eta 2022ko deialdia. Arabako erakundeei laguntza ematea beren bioerregaiak konpostatzeko, edukiontzietan jasotzeko eta prestakuntza eta sentsibilizazio eginkizunetan Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Arabako...
 • Ingurumena

  Eskaera - 2021ko deaildia

  Eskaera - 2021ko deaildia Epeak Itxita Aurkeztu beharreko agiriak Arabako Lurralde Historikoan materia organikoa gaika biltzeko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarriak onetsi zituen apirilak 13ko, Foru Gobernu Kontseiluaren 205/2021 Erabakiaren 5. artikuluaren atalean jasotakoa. I. Eranskina ...
 • Turismoa

  Fakturen zuriketa

  Fakturen zuriketa Epeak Itxita Aurkeztu beharreko agiriak Jatorrizko banku ziurtagiria, ondoko datu hauek zehazten dituena: ordaintzailea, zenbatekoa, data eta ordainketaren edo transferentziaren onuraduna, izenpetuta edota bankuaren zigilua jarrita. Jatorrizko ziurtagiria, faktura jaulki duenak...
 • Kultura

  KSIetarako 2020ko laguntzaren justifikazioa

  KSIetarako 2020ko laguntzaren justifikazioa Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Aurkezteko dokumentazioa aldatzen da eskatutako laguntza modalitatearen arabera (deialdia kontsultatu, edo 2020 KSIk justifikazioaren fitxa laburpena). I. eranskina, justifikaziorako. Informazio gehiago...
 • Garapen ekonomikoa eta inbertsioa

  Ikus-entzunezko proiektuetarako eta gidoiak idazteko dirulaguntzen deialdia (KSIk 2020)

  Ikus-entzunezko proiektuetarako eta gidoiak idazteko dirulaguntzen deialdia (KSIk 2020) Ikus-entzunezko proiektuak garatzeko eta ekoizteko eta gidoiak idazteko laguntzak: 1. mota: Proiektuen garapena. 2. mota: Zinemarako film luzeak eta sormen dokumentalak ekoizpena. 3. mota: Film laburrak...
 • Kultura

  Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko kultura eta sormen sektorearen gastu arrunta 2021eko ekitaldian finantzatzeko

  Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko kultura eta sormen sektorearen gastu arrunta 2021eko ekitaldian finantzatzeko Kultura eta sormen sektorean jarduera ekonomikoa ohikotasunez garatzen duten profesional autonomoei, ETEei eta mikroenpresaren kategoria duten elkarteei gastu arrunta...
 • Kultura

  Kultura eta sormen sektorearen susperraldi ekonomikorako ezohiko laguntzak eskatzea

  Kultura eta sormen sektorearen susperraldi ekonomikorako ezohiko laguntzak eskatzea Epeak Itxita 2021eko martxoaren 25etik apirilaren 23ra. Aurkeztu beharreko agiriak Eskabidea (aurrez aurrekoa bada) Erakundearen IFKren kopia edo NANaren kopia, profesional autonomoei dagokienez (aurrez aurrekoa...
 • Gutxieneko laguntza eskatzea 2021

  Gutxieneko laguntza eskatzea 2021 Epeak Itxita 2021eko martxoaren 18tik apirilaren 6ra. Aurkeztu beharreko agiriak Hogei egun naturaleko epea ezartzen da, gehienez, erabaki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita, honako puntu hauek adierazten dituen arauzko...
 • Arabako kirol federazioei dirulaguntzak emateko deialdi publikoa 2021

  Arabako kirol federazioei dirulaguntzak emateko deialdi publikoa 2021 Arabako kirol federazioak behar beste diru baliabidez hornitzeko modua jartzea, federazioek beren administrazio eginkizun publikoak betetzeko eta, oro har, Arabako Foru Aldundiaren laguntzaile zereginetan dihardutenerako,...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Alta ematea- Pertsona juridikoa

  Alta ematea- Pertsona juridikoa Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Titularra sozietatea edo pertsona juridikoa bada: Alta eskatzeko eredu ofiziala, behar bezala beteta eta sinatuta. Eskatzaileak ordezkari baten bidez jarduten badu, eskaerarekin batera behar bezala sinatutako baimen-agiria...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Alta ematea- Pertsona fisikoa

  Alta ematea- Pertsona fisikoa Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Titularra pertsona fisikoa bada: Alta eskatzeko eredu ofiziala, behar bezala beteta eta sinatuta. Nekazaritzako ustiategien erregistroan inskribatuta dagoela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpenaren eredu ofiziala....
 • Kultura

  Onik zaintzeari eta zaharberritzeari buruzko hitzaldiak ematea

  Onik zaintzeari eta zaharberritzeari buruzko hitzaldi eta solasaldi didaktikoak
 • Errepideak eta Garraioak

  Salgaien garraiorako baimenari (MDP, MDL edo MPC motakoa) edo garraio operadorearen (OT) baimenari uko egitea

  Salgaien garraiorako baimenari (MDP, MDL edo MPC motakoa) edo garraio operadorearen (OT) baimenari uko egitea Izapidetu Epeak Irekita Urte osoan Aurkeztu beharreko agiriak Baimenari berariaz uko egiteko idazkia, titularrak ziurtagiri digitalaren bidez sinatua Imprimakia: Baimenari berariaz uko...
 • Errepideak eta Garraioak

  Lehen lortutako salgaien garraiorako baimen batetik (MDP, MDL edo MPC motakotik) ibilgailu bat kentzea

  Lehen lortutako salgaien garraiorako baimen batetik (MDP, MDL edo MPC motakotik) ibilgailu bat kentzea Izapidetu Epeak Irekita Urte osoan Aurkeztu beharreko agiriak Lineako eskaera bete behar da, baja ematen zaion ibilgailua aipatuta. Informazio gehiago Ibilgailua kentzeko, ez da beharrezkoa...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Gizarte esku-hartze zerbitzua arreta goiztiarrean

  Gizarte esku-hartze zerbitzua arreta goiztiarrean Balorazio, estimulazio eta errehabilitazio programek osatzen duten zerbitzua da, eta guztien helburua ahalik eta azkarren eta osotasunean garapenean arazoak dituzten edo arazoak izateko arriskua duten umeen behin-behineko beharrak edo behar...
 • Solicitud a la convocatoria de ayudas extraordinarias para hacer frente a los gastos de actividad originadas por el COVID-19 en Cuadrillas y...

  Solicitud a la convocatoria de ayudas extraordinarias para hacer frente a los gastos de actividad originadas por el COVID-19 en Cuadrillas y Ayuntamientos Epeak Itxita A las 14:00 horas del día 4 de septiembre de 2020 Aurkeztu beharreko agiriak -Formulario de solicitud especificado en la sede...
781 - 800 erakusten 1,289 emaitzetatik.