Gai orokorrak
Norentzat
Mota

1289 emaitza aurkituta

 • Garapen ekonomikoa eta inbertsioa

  Araba Innova 2019 eskaera

  Araba Innova 2019 eskaera Epeak Itxita 2019/01/01etik 2019/03/29ra 14:00etan. Aurkeztu beharreko agiriak Eskabide eredua beteta. Erakundearen eta aurkeztutako berrikuntza jardueren deskripzio memoria. Eratzeko eskritura eta ondorengo aldaketak. IFZaren fotokopia. Itxitako azken ekitaldian...
 • Hirigintza, lurraldea eta udalerriak

  Obra txikiak egiteko dirulaguntzak eskatzea. 2021ko deialdia

  Obra txikiak egiteko dirulaguntzak eskatzea. 2021ko deialdia Epeak Itxita 2020ko uztailaren 30tik irailaren 30ra, biak barne. Aurkeztu beharreko agiriak Eskaerarekin batera agiri hauek bete beharko dira: obraren eskaera inprimakiaren osagarria den inprimakia. Hirigintza arloko udal teknikari...
 • Hirigintza, lurraldea eta udalerriak

  Auzo harremanak sustatzeko dirulaguntzak eskatzea. 2020ko deialdia

  Auzo harremanak sustatzeko dirulaguntzak eskatzea. 2020ko deialdia Epeak Itxita 2019ko ekainaren 29tik uztailaren 28ra bitartean, biak barne. Aurkeztu beharreko agiriak Eskaerarekin batera agiri hauek bete beharko dira: obraren eskaera inprimakiaren osagarria den inprimakia. Hirigintza arloko...
 • Hirigintza, lurraldea eta udalerriak

  Obra txikiak egiteko dirulaguntzak eskatzea. 2020ko deialdia

  Obra txikiak egiteko dirulaguntzak eskatzea. 2020ko deialdia Epeak Itxita 2019ko ekainaren 29tik uztailaren 28ra, biak barne. Aurkeztu beharreko agiriak Eskaerarekin batera agiri hauek bete beharko dira: obraren eskaera inprimakiaren osagarria den inprimakia. Hirigintza arloko udal teknikari...
 • Garapen ekonomikoa eta inbertsioa

  Ekin Araban 2019 eskaera

  Ekin Araban 2019 eskaera Epeak Itxita 2019/01/01etik 2019/03/29ra 14:00etan Aurkeztu beharreko agiriak Eskabide eredua beteta. Pertsona fisikoa bada: NANaren fotokopia. Curriculum vitae. Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zergako altaren fotokopia. Pertsona juridikoa bada: IFZaren fotokopia....
 • Auzo harremanak sustatzeko dirulaguntzak eskatzea. 2021ko deialdia

  Auzo harremanak sustatzeko dirulaguntzak eskatzea. 2021ko deialdia Epeak Itxita 2020ko uztailaren 30tik irailaren 30ra bitartean, biak barne. Aurkeztu beharreko agiriak Eskaerarekin batera agiri hauek bete beharko dira: obraren eskaera inprimakiaren osagarria den inprimakia. Hirigintza arloko...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Nekazaritza ustiategien erregistroa - datuen aldaketa

  Nekazaritza ustiategien erregistroa - datuen aldaketa Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Nekazaritza ustiategien datuak aldatzeko eskabidea (aurkezpenaren datarekin) Titularraren NANaren fotokopia; behar izanez gero, ustiategiko gainerako kideenak eta ordezkarienak ere bai. Inskribatutako...
 • Faktura elektronikoa izapidetu

  Faktura elektronikoa izapidetu Izapidetu Epeak Irekita Informazio gehiago Faktura elektronikoak Facturae 3.2 bertsioa izeneko faktura elektronikoaren formatu egituratuaren araberakoak izango dira, eta haien sinadura elektronikoa XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES X-L) zehaztapenaren...
 • Ordainketa-kontua

  Ordainketa-kontua Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Deskribapena: Arabako Foru Aldundiak zure ordainketak egiteko darabilen banku kontuaren zenbakia aldatu ahal izango duzu, gure bulegoetaraino etorri gabe. Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar dut? B@KQ...
 • Ogasuna

  Eredua 782. Berrikuntza bultzatzeko Europako funtsetako partaidetzak erosteko gordailuen urteroko informazio aitorpena

  Eredua 782. Berrikuntza bultzatzeko Europako funtsetako partaidetzak erosteko gordailuen urteroko informazio aitorpena Izapidetu Epeak Irekita Hurrengo urteko urtarrilaren lehenengo 30 egun naturaletan, aurreko urte naturalari dagokion informazioari dagokionez. Informazio gehiago Eredu honen...
 • Ogasuna

  110 eredua: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako ordainketak

  110 eredua: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako ordainketak Izapidetu Epeak Irekita Hiruhilekoko likidazio epearen ondorengo hilaren lehenengo hogeita bost egunetan. Aurkeztu beharreko agiriak Telematikoki aurkezten bada: erantsi behar den dokumentazio...
 • Ogasuna

  124 eredua. Besteren kapitalak jaso eta erabiltzearen adierazgarri diren edonolako aktiboak eskualdatu, amortizatu, ordaindu, trukatu edo...

  124 eredua. Besteren kapitalak jaso eta erabiltzearen adierazgarri diren edonolako aktiboak eskualdatu, amortizatu, ordaindu, trukatu edo bihurtzetik sortutako errenten eta kapital higigarriko etekinen gainean kontura egindako atxikipenak eta sarrerak Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren arabera,...
 • Ogasuna

  211 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez egoiliarrei ondasun higiezinak erostean egindako atxikipena

  211 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez egoiliarrei ondasun higiezinak erostean egindako atxikipena Izapidetu Epeak Irekita Hilabete higiezina eskuratzen den egunetik Aurkeztu beharreko agiriak Eredua telematikoko aurkezten da eta, beraz, erantsi behar den dokumentazio gehigarria...
 • Ogasuna

  213 eredua. Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Erakunde ez egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia

  213 eredua. Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Erakunde ez egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia Epeak Irekita Karga bereziaren sortzapen egunaren (urte bakoitzeko abenduaren 31) ondorengo urtarrilean Informazio gehiago Eredu honen xedea Araban ondasun higiezinak,...
 • Ogasuna

  410 eredua: Kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zergaren konturako ordainketaren autolikidazioa

  410 eredua: Kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zergaren konturako ordainketaren autolikidazioa Epeak Itxita Uneko zergaldi bakoitzeko uztailaren 1etik 31ra bitartean, biak barne. 410 ereduaren ondoriozko zerga zorra bankuan helbideratuta ordaindu nahi izanez gero, eredua uneko zergaldiko...
 • Garapen ekonomikoa eta inbertsioa

  Araba Digitaliza

  Araba Digitaliza Deialdi honen helburua da Arabako enpresen digitalizazioa sustatzea, itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak emanez lehia askearen bidez digitalizazio horretan laguntzen duten jarduerak egiten dituztenei, eta, horrela, Arabako ekoizpen sarearen lehiakortasuna hobetzea....
 • Gizarte Zerbitzuak

  Etxeko laguntza zerbitzua

  Etxeko laguntza zerbitzua Laguntza eta prebentzio zerbitzua da, menpekotasuna duten edo menpekotasuna izateko arriskua duten pertsonei zuzendutakoa, egunerokotasuneko jarduerak egiteko arazoak dituztenei edo gaitasun pertsonal mugatuak dituztenei zuzendutakoa hain zuzen ere. Helburuak hauek dira:...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Egoitza unitate sozio-sanitarioa

  Egoitza unitate sozio-sanitarioa Aldi baterako laguntza zerbitzua da, eta horren bitartez zaintza asko behar dituzten pertsonei arreta eman nahi zaie, besteak beste ospitalean alta klinikoa jaso dutenei baina, arrazoi soziosanitarioak direla-eta zaintzarik jaso ezin dutenei edo gizarte zerbitzuen...
 • Abegia gizarte eta ogasun egoitza unitatea

  Abegia gizarte eta ogasun egoitza unitatea Zerbitzu honen helburua gaixotasun mental larriak diagnostikatuta dituzten eta substantzia toxikoak kontsumitzen dituzten pertsonentzako epe ertain edo luzean arreta psikosoziala eta errehabilitazioa eskaintzeko laguntza ematea da, pertsona horiek...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Viviendas comunitarias

  Viviendas comunitarias Servicio de alojamiento, de larga estancia o permanente – o, excepcionalmente temporal- dirigido a personas mayores en situación de dependencia leve . Cuenta con apoyo para acompañamiento social y supervisión, así como atención personal y doméstica. Su objetivo...
861 - 880 erakusten 1,289 emaitzetatik.