Temas Globales
Norentzat
Mota

1224 emaitza aurkituta

 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  NPEan aitortutako lurzatien historikoa

  NPEan aitortutako lurzatien historikoa 1993ko kanpainaz geroztik NPEan aitortutako lurzatien historikoa kontsultatzea. Nori zuzendua Organo eskuduna Herritarrei Laguntza Zuzenen Zerbitzua Zer egin behar duzu? Izapide elektronikoa Epearen barruan NPEan aitortutako lurzatien historikoaren...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Elkarte edo fundazioentzako laguntzak: landa eremuetako adinekoen gizarte sustapena helburu duten programak eta jarduerak eskatzea

  Elkarte edo fundazioentzako laguntzak: landa eremuetako adinekoen gizarte sustapena helburu duten programak eta jarduerak eskatzea Epeak Itxita 15 egun baliodun, deialdia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Aurrez aurreko izapidea Eskaera-orria. Programak eta...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Elkarte edo fundazioentzako laguntzak: adingabeentzako eta haien familientzako programak eta jarduerak eskatzea

  Elkarte edo fundazioentzako laguntzak: adingabeentzako eta haien familientzako programak eta jarduerak eskatzea Epeak 15 egun baliodun, deialdia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Aurrez aurreko izapidea Eskaera. Programak eta jarduerak Memoria teknikoa. Eskatutako...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Solicitar ayudas a asociaciones o fundaciones para contribuir al desarrollo de programas y actividades dirigidas a personas con diversidad...

  Solicitar ayudas a asociaciones o fundaciones para contribuir al desarrollo de programas y actividades dirigidas a personas con diversidad funcional y sus familias Epeak 15 egun baliodun, deialdia ALHAOn argitaratzen den hurrengo egunetik aurrera. Aurrez aurreko izapidea Eskaera. Programak eta...
 • Gizarte Zerbitzuak

  Gizarte bazterketa baloratzeko eta diagnostikatzeko foru zerbitzua

  Gizarte bazterketa baloratzeko eta diagnostikatzeko foru zerbitzua Gizarte bazterketa egoerak sortzen dira normalean pertsona bat gizarteratuta egotea zehazten duten alorretan zailtasunak daudenean: enplegua, etxebizitza, osasuna, hezkuntza, harreman pertsonalak, politikan eta gizartean parte...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Txostena eskatzea nekazaritzarekin lotutako zerga onurei buruz

  Txostena eskatzea nekazaritzarekin lotutako zerga onurei buruz Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Egindako operazioa dokumentatzen duen eskritura publikoa Aurrez aurreko izapidea Herritarren arretarako helbide eta telefonoak
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Aldez aurreko baimena eskatzea lotutako etxebizitzarako

  Aldez aurreko baimena eskatzea lotutako etxebizitzarako Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Aldez aurreko baimena eskatzea honako hauekin batera: Eraiki nahi den etxebizitza lotu nahi zaion ustiategiaren bideragarritasun ekonomikoaren txosten tekniko eta ekonomikoa. Azken errenta...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Aldez aurreko baimena lotutako etxebizitzarako

  Aldez aurreko baimena lotutako etxebizitzarako Baimena ematea baratzezaintza eta abelazkuntzako ustiategi bati lotutako eraikuntza lizentzia eman baino lehen, eraikuntza hori titularrak ohiko etxebizitza modura erabili behar duenean. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Baratze edo...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Birkalifikatzeko eskaera

  Birkalifikatzeko eskaera Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Eskaeraren inprimakia behar bezala betetzea. NANaren fotokopia. Nekazaritzako Gizarte Segurantzan edo Nekazaritza Jarduerako Autonomoen Erregimenean alta emanda egotea. Azken bi ekitaldietako Errentaren Aitorpenaren fotokopia....
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Nekazaritza diru sarrerarik gabeko izendatzeko eskaera

  Nekazaritza diru sarrerarik gabeko izendatzeko eskaera Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Eskaeraren inprimakia behar bezala betetzea. NANaren fotokopia. Nekazaritzako Gizarte Segurantzan edo Nekazaritza Jarduerako Autonomoen Erregimenean alta emanda egotea. Azken bi ekitaldietako...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Kalifikazioa emateko eskaera

  Kalifikazioa emateko eskaera Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Eskaeraren inprimakia behar bezala betetzea. NANaren fotokopia. Nekazaritzako Gizarte Segurantzan edo Nekazaritza Jarduerako Autonomoen Erregimenean alta emanda egotea. Azken bi ekitaldietako Errentaren Aitorpenaren fotokopia....
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Lehentasunezko nekazaritza ustiategian erregistroa eskatzea

  Lehentasunezko nekazaritza ustiategian erregistroa eskatzea Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Eskaeraren inprimakia behar bezala betetzea. NANaren fotokopia. Nekazaritzako Gizarte Segurantzan edo Nekazaritza Jarduerako Autonomoen Erregimenean alta emanda egotea. Azken bi ekitaldietako...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Landa finkak bereizteko eskatzea

  Landa finkak bereizteko eskatzea Epeak Irekita Permanente Aurkeztu beharreko agiriak Aitorpen eskaera, behar bezala beteta eta sinatuta. Eragindako lurzatien jatorrizko eta xede kokapenaren plano teknikoak, katastroko datuekin bat datozenak. Landa finkak bereizteko eskaera Aurrez aurreko...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Landa finkak bereiztearen legezkotasunaren aurretiazko aitorpena

  Landa finkak bereiztearen legezkotasunaren aurretiazko aitorpena Landa lurzatietan lur bereizketak, muga aldaketak eta abar egin beharra dakarren edozein negozio juridiko egiteko, aldez aurretik Nekazaritza Sailak landa finka bateko bereiztearen legezkotasunari buruzko aitorpena egin behar du....
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Ordezkaritzarako baimena

  Ordezkaritzarako baimena Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Ordezkaritzarako baimena Eskaera Aurrez aurreko izapidea Herritarren arretarako helbide eta telefonoak
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Dokumentazioa eskatzeko baimena

  Dokumentazioa eskatzeko baimena Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Dokumentazioa eskatzeko baimena Dokumentazioa eskatzeko baimena Aurrez aurreko izapidea Herritarren arretarako helbide eta telefonoak
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Ziurtagiria eskatu (NUE)

  Ziurtagiria eskatu (NUE) Epeak Irekita Aurrez aurreko izapidea Herritarren arretarako helbide eta telefonoak
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Mahastiaren heltze bilakaera kanpainaka

  Mahastiaren heltze bilakaera kanpainaka Nori zuzendua Organo eskuduna Mahastizaina Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua Zer egin behar duzu? Izapide elektronikoa Epearen barruan Mahastiaren heltze bilakaera kanpainaka Izapide elektronikoa Epearen barruan Hasi
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Ministerioari landaketa berriak baimentzeko eskatzea

  Ministerioari landaketa berriak baimentzeko eskatzea Epeak Irekita Aurrez aurreko izapidea Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua Lapuebla Errepidea, z/g 01300 Laguardia-Guardia Telefonoa: 945 62 10 80 Herritarren arretarako helbide eta telefonoak
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Solicitud de autorización de Nuevas Plantaciones del Ministerio

  Solicitud de autorización de Nuevas Plantaciones del Ministerio Ministerioak landaketa berriak baimentzeko eskaera Nori zuzendua Organo eskuduna Mahastizaina Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua Zer egin behar duzu? Izapide elektronikoa Epearen barruan Ministerioari landaketa berriak baimentzeko...
961 - 980 erakusten 1,224 emaitzetatik.