Gai orokorrak
Norentzat
Mota

1285 emaitza aurkituta

 • Ogasuna

  Abal emaileak

  Abal emaileak Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Deskribapena: Entitate botere-emaileen berme nominalei buruzko informazioa jasoko da atal honetan, izan ere Aldundiaren aurrean erantzungo dute abalatuak bere betebeharrak konplitzen ez baditu. Berme nominalen kontsulta da, horiek...
 • Ogasuna

  Abalak

  Abalak Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Deskribapena: Arabako Foru Aldundiak aitortutako ahaldunak dituen entitate abal-emaileek emandako berme nominal guztien informazioa agertuko da, hainbat eragiketa egitea (kontratuak...) edo eskari batzuen justifikazioa (ordainketa...
 • Ogasuna

  Faktura elektronikoa hornitzaileentzat

  Faktura elektronikoa hornitzaileentzat Atal honetan aukera duzu AFArekin fakturak tramitatzeko Nori zuzendua Araudia Foru Administrazioaren hornitzaileak. Abenduaren 30eko 67/2014 Foru Dekretuak onartu zituen formatu elektronikoko fakturak egiteko estandarrak eta haiek igortzeko baldintzak eta...
 • Ogasuna

  Laburpena kontsultatu

  Laburpena kontsultatu Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Deskribapena: Arabako Foru Aldundiarekin egin dituzun azken eragiketak agertuko dira. Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar dut? B@KQ Ziurtagiri digitala Izapide elektronikoaren bitartez soilik egin ahal...
 • Ogasuna

  Eskubide ekonomikoak

  Eskubide ekonomikoak Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Deskribapena: Atal honetan interesdunaren alde sortu den kobrantza eskubidea edo Arabako Foru Aldundiarekiko ordaintzeko betebehar guztiak jasoko dira. Gainera, atal honetatik zure kobrantza eskubideak lagatzea eskatu ahal...
 • Ogasuna

  Ordainketak egitea ordainketa gutun bidez

  Ordainketak egitea ordainketa gutun bidez Zerbitzu honek aukera ematen dizu Arabako Foru Aldundiari ordainketak telematikoki egiteko, baldin ordainketa gutun bati lotuta badaude. Online ordaintzeko modu honetaz baliatzeko, atxikitako finantza erakundeetako edozeinen ordainketa txartelen bat eduki...
 • Ogasuna

  Sozietateen gaineko zerga

  Sozietateen gaineko zerga Aitorpenak, autolikidazioak eta Sozietateen gaineko zergari buruzko eskaerak. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Arabako Lurralde Historikoko edozein udalerritan jarduera ekonomiko bat egiten duen pertsona fisiko edo juridikoa Ogasuna. Udal Zerga eta Katastro...
 • Ogasuna

  Ondarearen gaineko zerga

  Ondarearen gaineko zerga Arabako araudia aplikatzen zaien zordunek Ondarearen gaineko Zergaren autolikidazioa egitea eta aurkeztea. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Araban ohiko etxebizitza duten pertsona fisiko zordunak. Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Pertsona Fisikoen Errentaren eta...
 • Ogasuna

  Fabrikazio Zerga Bereziak: Azken kontsumitzailearen aitorpena, zerga berezien arautegiko 106.4 artikulua.

  Fabrikazio Zerga Bereziak: Azken kontsumitzailearen aitorpena, zerga berezien arautegiko 106.4 artikulua. Epeak Irekita Informazio gehiago 595 Foru Agindua 2018-10-09. Aurrez aurreko izapidea Hornikuntza bakarra. Hornikuntza bat baino gehiago. Ogasun bulegoak
 • Ogasuna

  Berraztertzeko errekurtsoa

  Berraztertzeko errekurtsoa Zerga administrazioak emandako egintzen aurkako berraztertzeko errekurtsoak aurkezteko gaitutako zerbitzua. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak Ogasuna. Errekurritutako egintza eman zuen organoa Zerga Arau...
 • Ogasuna

  Zerga zorrak konpentsatzea

  Zerga zorrak konpentsatzea Zerga kontu korronte sistema bat, zergadunei euren zerga zorrak balio erantsiaren gaineko zergari edo sozietateen gaineko zergari dagozkion autolikidazio edo likidazioek eragindako kredituekin konpentsatzea, edo are euren zerga kredituak berandutze interesik sortu gabe...
 • Ogasuna

  Zerga ziurtagiriak

  Zerga ziurtagiriak Zergadunak bere zerga egoerari buruzko ziurtagiri mota hauek lortzea: Zerga egoeran egunean dagoela adierazten duen ziurtagiria Egunean egotearen ziurtagiria: azpikontratistak (ZFAOren 43.1e artikulua) Egunean egotearen ziurtagiria: dirulaguntzak Egunean egotearen ziurtagiria:...
 • Ogasuna

  Zerga-sarreren kudeaketa

  Zerga-sarreren kudeaketa Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrei. Enpresei Ogasuna. Zerga Sarrerak Kudeatzeko Zerbitzua Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 705/2017 Foru Agindua, abenduaren 27koa, onartzen dituena zerga sarreren eta zerga sarrerak ez...
 • Ogasuna

  Zergei buruzko galderak

  Zergei buruzko galderak Zergari buruzko kontsulta idatziak aurkezteko gaitutako zerbitzua, euren konplexutasunagatik zergadunarentzako berehalako arretarako beste kanal batzuetatik erantzun ezin zaienean. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrak. enpresak, elkarteak eta...
 • Ogasuna

  Borondatezko ordezkaritza

  Borondatezko ordezkaritza Zergadun batek bere konfiantzazko pertsona bati edo profesional bati bere izenean izapideak edo jarduerak egiteko, eskubideak erabiltzeko edo betebeharrak betetzeko baimena emateko prozedura, borondatezko ordezkaria ordezkatuaren egoeran jarriz, halako moldez non hark...
 • Ogasuna

  Zerga zorren zatikapenak eta atzerapenak

  Zerga zorren zatikapenak eta atzerapenak Ordaintzeko borondatezko epean edo epe exekutiboan dauden zergek eragindako zerga kuoten ordainketa zatikatu eta atzeratzeko eskabidea, zergadunak aldi baterako diruzaintza zailtasunak dauzkanean. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrak,...
 • Ogasuna

  Jarduera ekonomikoen gainezko zerga

  Jarduera ekonomikoen gainezko zerga Jarduera ekonomikoaren gaineko zergaren alta emateak, aldaketak eta baja emateak eta eragiketa bolumenaren zenbatekoa jakinaraztea Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Arabako Lurralde Historikoko edozein udalerritan jarduera ekonomiko bat egiten duen pertsona...
 • Ogasuna

  Zerga salaketa

  Zerga salaketa Zerga salaketaren bidez Arabako Zerga Administrazioari jakinaraziko zaizkio zergen arloko arau-hauste izan daitezkeen egitateak edo egoerak, edo haren lurralde eremuan zergen aplikazioan eragina eduki dezaketenak. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Herritarrak, enpresak,...
 • Ogasuna

  Ondare eskualdaketen eta ekintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  Ondare eskualdaketen eta ekintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak Ogasun Saila. Zeharkako Zergen Zerbitzua. Ondare Eskualdaketa, Ekintza Juridiko Dokumentatu eta Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergen...
 • Ogasuna

  Atxikipenak eta konturako ordainketak

  Atxikipenak eta konturako ordainketak Nori zuzendua Organo eskuduna Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Sozietate eta Ez egoiliarren gaineko Zergen eta Atxikipenen Atala. Zer egin behar duzu? Izapide elektronikoa Epearen barruan 180 eredua: PFEZaren...
1,221 - 1,240 erakusten 1,285 emaitzetatik.