Gai orokorrak
Norentzat
Mota

1295 emaitza aurkituta

 • Ogasuna

  Ordainketak egitea ordainketa gutun bidez

  Ordainketak egitea ordainketa gutun bidez Zerbitzu honek aukera ematen dizu Arabako Foru Aldundiari ordainketak telematikoki egiteko, baldin ordainketa gutun bati lotuta badaude. Online ordaintzeko modu honetaz baliatzeko, atxikitako finantza erakundeetako edozeinen ordainketa txartelen bat eduki...
 • Ogasuna

  Sozietateen gaineko zerga

  Sozietateen gaineko zerga Aitorpenak, autolikidazioak eta Sozietateen gaineko zergari buruzko eskaerak. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Arabako Lurralde Historikoko edozein udalerritan jarduera ekonomiko bat egiten duen pertsona fisiko edo juridikoa Ogasuna. Udal Zerga eta Katastro...
 • Ogasuna

  Ondarearen gaineko zerga

  Ondarearen gaineko zerga Arabako araudia aplikatzen zaien zordunek Ondarearen gaineko Zergaren autolikidazioa egitea eta aurkeztea. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Araban ohiko etxebizitza duten pertsona fisiko zordunak. Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Pertsona Fisikoen Errentaren eta...
 • Ogasuna

  Fabrikazio Zerga Bereziak: Azken kontsumitzailearen aitorpena, zerga berezien arautegiko 106.4 artikulua.

  Fabrikazio Zerga Bereziak: Azken kontsumitzailearen aitorpena, zerga berezien arautegiko 106.4 artikulua. Epeak Irekita Informazio gehiago 595 Foru Agindua 2018-10-09. Aurrez aurreko izapidea Hornikuntza bakarra. Hornikuntza bat baino gehiago. Ogasun bulegoak
 • Ogasuna

  Berraztertzeko errekurtsoa

  Berraztertzeko errekurtsoa Zerga administrazioak emandako egintzen aurkako berraztertzeko errekurtsoak aurkezteko gaitutako zerbitzua. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak Ogasuna. Errekurritutako egintza eman zuen organoa Zerga Arau...
 • Ogasuna

  Zerga zorrak konpentsatzea

  Zerga zorrak konpentsatzea Zerga kontu korronte sistema bat, zergadunei euren zerga zorrak balio erantsiaren gaineko zergari edo sozietateen gaineko zergari dagozkion autolikidazio edo likidazioek eragindako kredituekin konpentsatzea, edo are euren zerga kredituak berandutze interesik sortu gabe...
 • Ogasuna

  Zerga ziurtagiriak

  Zerga ziurtagiriak Zergadunak bere zerga egoerari buruzko ziurtagiri mota hauek lortzea: Zerga egoeran egunean dagoela adierazten duen ziurtagiria Egunean egotearen ziurtagiria: azpikontratistak (ZFAOren 43.1e artikulua) Egunean egotearen ziurtagiria: dirulaguntzak Egunean egotearen ziurtagiria:...
 • Ogasuna

  Zerga-sarreren kudeaketa

  Zerga-sarreren kudeaketa Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrei. Enpresei Ogasuna. Zerga Sarrerak Kudeatzeko Zerbitzua Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 705/2017 Foru Agindua, abenduaren 27koa, onartzen dituena zerga sarreren eta zerga sarrerak ez...
 • Ogasuna

  Zergei buruzko galderak

  Zergei buruzko galderak Zergari buruzko kontsulta idatziak aurkezteko gaitutako zerbitzua, euren konplexutasunagatik zergadunarentzako berehalako arretarako beste kanal batzuetatik erantzun ezin zaienean. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrak. enpresak, elkarteak eta...
 • Ogasuna

  Borondatezko ordezkaritza

  Borondatezko ordezkaritza Zergadun batek bere konfiantzazko pertsona bati edo profesional bati bere izenean izapideak edo jarduerak egiteko, eskubideak erabiltzeko edo betebeharrak betetzeko baimena emateko prozedura, borondatezko ordezkaria ordezkatuaren egoeran jarriz, halako moldez non hark...
 • Ogasuna

  Zerga zorren zatikapenak eta atzerapenak

  Zerga zorren zatikapenak eta atzerapenak Ordaintzeko borondatezko epean edo epe exekutiboan dauden zergek eragindako zerga kuoten ordainketa zatikatu eta atzeratzeko eskabidea, zergadunak aldi baterako diruzaintza zailtasunak dauzkanean. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrak,...
 • Ogasuna

  Jarduera ekonomikoen gainezko zerga

  Jarduera ekonomikoen gainezko zerga Jarduera ekonomikoaren gaineko zergaren alta emateak, aldaketak eta baja emateak eta eragiketa bolumenaren zenbatekoa jakinaraztea Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Arabako Lurralde Historikoko edozein udalerritan jarduera ekonomiko bat egiten duen pertsona...
 • Ogasuna

  Zerga salaketa

  Zerga salaketa Zerga salaketaren bidez Arabako Zerga Administrazioari jakinaraziko zaizkio zergen arloko arau-hauste izan daitezkeen egitateak edo egoerak, edo haren lurralde eremuan zergen aplikazioan eragina eduki dezaketenak. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Herritarrak, enpresak,...
 • Ogasuna

  Ondare eskualdaketen eta ekintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  Ondare eskualdaketen eta ekintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak Ogasun Saila. Zeharkako Zergen Zerbitzua. Ondare Eskualdaketa, Ekintza Juridiko Dokumentatu eta Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergen...
 • Ogasuna

  Atxikipenak eta konturako ordainketak

  Atxikipenak eta konturako ordainketak Nori zuzendua Organo eskuduna Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Sozietate eta Ez egoiliarren gaineko Zergen eta Atxikipenen Atala. Zer egin behar duzu? Izapide elektronikoa Epearen barruan 180 eredua: PFEZaren...
 • Ogasuna

  Ez egoiliarren errenta

  Ez egoiliarren errenta Pertsona fisiko edo juridiko horiek Espainia ez den herrialde bateko zerga egoiliarrak izan behar dute eta errendimenduak izan behar dituzte eskuratuak Araban. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Pertsona fisiko edo juridiko horiek Espainia ez den herrialde bateko zerga...
 • Ogasuna

  Aireko argazkiak eta ortoargazkiak kontsultatzea eta saltzea

  Aireko argazkiak eta ortoargazkiak kontsultatzea eta saltzea Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Pertsona fisiko eta juridiko interesdunak Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua. Samaniego 14, 2 (01008) Vitoria-Gasteiz 2000. urteko aurrekontuen gauzatzeari buruzko12/2000 Foru Arauaren bosgarren...
 • Ogasuna

  Katastro ziurtagiriak ematea

  Katastro ziurtagiriak ematea Nori zuzendua Organo eskuduna Ebazpena Ondasun higiezinaren titularra eta administrazio publikoak Ogasuna. Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua 15 días Zer egin behar duzu? Izapide elektronikoa Epearen barruan
 • Ogasuna

  Gordeiluen gainezko zergak

  Gordeiluen gainezko zergak Kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zergaren konturako ordainketaren autolikidazia egin eta aurkeztea. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia 1298/1986 Legegintzako Errege Dekretuak, Kreditu entitateen alorreko zuzenbidea Europako Erkidegoetakora egokitzen duenak,...
 • Ogasuna

  Aitorpen informatiboak

  Aitorpen informatiboak Zergei buruzko informazioa ematea. Nori zuzendua Organo eskuduna Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Zer egin behar duzu? Izapide elektronikoa Epearen barruan 182 eredua. Dohaintza eta ekarpenei eta egindako xedatzeei buruzko...
1,241 - 1,260 erakusten 1,295 emaitzetatik.