Zerga ereduak

162 emaitza aurkituta

 • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  A22 eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga...

  A22 eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Itzulketa eskaera Izapidetu Epeak Irekita Itzultzeko eskaera eragin duten egitateak gertatu diren hiruhilekoa amaitu ondorengo lehenengo 25 egun naturaletan Aurkeztu beharreko agiriak A22 EREDUA (PDF) Informazio gehiago A22...
 • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  592R eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga...

  592R eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Izakinen erregistro liburua Izapidetu Epeak Irekita Kasuan kasuko likidazio aldiaren hurrengo hilabetearen barruan, abuztua baliogabetzat joko da. 2023ko lehen seihilekoko likidazio aldiei dagozkien kontabilitate idazpenak...
 • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  592C eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga...

  592C eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Kontabilitatea. Izapidetu Epeak Irekita Kasuan kasuko likidazio aldiaren hurrengo hilabetearen barruan, abuztua baliogabetzat joko da. 2023ko lehen seihilekoko likidazio aldiei dagozkien kontabilitate idazpenak 2023ko...
 • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  592 eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga...

  592 eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Kasuan kasuko likidazio aldia amaitu eta hurrengo 25 egun naturaletan, salbu eta urtarrilean aurkeztu behar dena, hilabete horren 31ra arte luzatuko baita. Informazio gehiago 592...
 • Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga

  490 eredua. Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga. Autolikidazioa

  490 eredua. Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga. Autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Hiruhilekoko likidazio epearen ondorengo hilaren lehenengo hogeita bost egunetan. Informazio gehiago 490 eredua bitarteko telematikoen bidez aurkeztu beharko da nahitaez, Arabako Foru Aldundiaren Egoitza...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  303 eredua. BEZ. Autolikidazioa.

   BEZ tasa berriei buruzko informazioa eta eragiketen aitorpena2023ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 1/2023 Errege Lege Dekretuaren bidez aldi baterako BEZ tasa berriak ezarri dira. Eragiketa jakin batzuetarako, BEZ tasa % 5 eta % 0 aplikatuko da, eta...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  390 eredua. BEZ. Aitorpen-likidazioa.

  390 eredua. BEZ. Aitorpen-likidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Urteko aitorpen-likidazioari dagokion urtearen hurrengo urtarrilaren lehenengo hogeita hamar egun naturaletan. Aurkeztu beharreko agiriak Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi beharko da. Informazio...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  190 eredua: pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak...

  190 eredua: pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Lanaren, jarduera ekonomikoen, sarien eta errenta-egozpen jakin batzuen etekinak. Urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita 190 eredua aurkezteko epea: urte bakoitzeko urtarrilean, atxikitako zenbatekoei...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  322 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Banako eredua.

  BEZ tasa berriei buruzko informazioa eta eragiketen aitorpena2023ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 1/2023 Errege Lege Dekretuaren bidez aldi baterako BEZ tasa berriak ezarri dira. Eragiketa jakin batzuetarako, BEZ tasa % 5 eta % 0 aplikatuko da, eta...
 • Beste eredu batzuk

  002 eredua: Egiaztagiri eskabidea

  002 eredua: Egiaztagiri eskabidea Izapidetu Epeak Irekita Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar dut? 002 eredua: Egiaztagiri eskabidea Arabako Ogasunaren bulegoetan Izapidetu
 • Bestelako informazio aitorpenak

  345 eredua. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak, pentsio...

  345 eredua. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak, pentsio plan eta funtsak, ordezko sistemak, gizarte aurreikuspeneko mutualitateak, aurrezpen sistematikoko banakako planak, enpresaburuen gizarte aurreikuspeneko planak eta menpekotasun aseguruak. Urteko aitorpena. Izapidetu Epeak...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  289 eredua. Finantza kontuen urteko aitorpen informatiboa elkarrekiko...

  289 eredua. Finantza kontuen urteko aitorpen informatiboa elkarrekiko laguntzaren esparruan. Izapidetu Epeak Irekita Urtarrilaren 1a eta maiatzaren 31 bitartean, urtero, aurreko urteko finantza informazioari buruzkoa. Informazio gehiago Aitorpen honen xedea finantza-kontu jakin batzuen...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  280 eredua. Epe luzerako aurrezki planen urteko aitorpen informatiboa.

  280 eredua. Epe luzerako aurrezki planen urteko aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Hurrengo urteko urtarrilaren lehen 30 egutegi egunak, aurreko egutegi urteari dagokion informazioari dagokionez. Informazio gehiago Epe luzeko aurrezki-planei buruzko urteko informazio-adierazpena...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  198 eredua. Finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin...

  198 eredua. Finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin egindako eragiketen urteko aitorpena Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren lehenengo hogeita bost egunetan, aurre-aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Aitorpen honen xedea da...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  196 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarrien...

  196 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarrien etekinen gainekoak eta mota guztietako finantza erakundeetako kontuetatik datozen kontraprestazioen ondorioz lortzen diren eta errenten gainekoak, finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne, eta kreditu...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  187 eredua: Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitalaren edo ondarearen...

  187 eredua: Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitalaren edo ondarearen adierazgarri diren akzioak eta partaidetzak eskualdatu edo ordaintzearen ondorioz lortutako errenten edo ondare irabazien gainean kontura egindako atxikipenak eta sarrerak. Urteko laburpena. Izapidetu Epeak Irekita Sortzapen...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  181 eredua. Mailegu eta kredituen, eta ondasun higiezinei lotutako...

  181 eredua. Mailegu eta kredituen, eta ondasun higiezinei lotutako finantza eragiketen aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Aitorpenaren xedea da maileguei eta kredituei...
 • Beste eredu batzuk

  Produktu energetiko jakin batzuen azken prezioaren gaineko hobaria

  Produktu energetiko jakin batzuei (gasolina, gasolioa, ibilgailuak propultsatzeko gas likidotuak) aplikatzen zaien litro/kg-ko 0,20 euroko publikoarentzako salmenta-prezioaren gaineko hobaria.Hobaria zuzenean txikizkako hornidura-puntuetan aplikatzen da, laguntzaile gisa jarduten...
 • Berotegi efektua duten gas fluoratuen gaineko zerga

  587 eredua: Berotegi efektua duten gas fluoratuen gaineko zerga

  587 eredua: Berotegi efektua duten gas fluoratuen gaineko zerga Epeak Autolikidazioa hiru hilean behin aurkeztuko da, apirileko, uztaileko, urriko eta urtarrileko 1etik 25era bitarteko epeetan. Informazio gehiago 587 ereduko autolikidazioa aurkeztea erkidego barruan gasak fabrikatzen dituztenek,...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  182 eredua. Dohaintza eta ekarpenei eta egindako xedatzeei buruzko...

  182 eredua. Dohaintza eta ekarpenei eta egindako xedatzeei buruzko aitorpen informatiboa Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren lehen hirurogeita hamar egutegi egunetan, aurreko egutegi urtean jasotako opari, dohaintzei eta egindako erabilerei dagokienez. Aurkeztu beharreko agiriak...
1 - 20 erakusten 162 emaitzetatik.