Zerga ereduak

162 emaitza aurkituta

 • Fabrikazio zerga bereziak

  506 eredua. Itzulketa eskaera gordailu fiskalean sartzeagatik

  506 eredua. Itzulketa eskaera gordailu fiskalean sartzeagatik Epeak Irekita Fabrikazioaren gaineko zerga berezien itzulketa eskaeraren alea Zeharkako Zergen Zerbitzuan (Arabako Foru Aldundiko zerga berezien bulego kudeatzailea) aurkeztu beharko dira produktuak bidaltzen dituen establezimendua...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  554 eredua: Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergak. Alkoholaren...

  554 eredua: Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergak. Alkoholaren fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan...
 • Bestelako informazio aitorpenak Sozietateen gaineko zerga

  231 eredua: Informazioa herrialdeka xehatuta aitortzea

  231 informazio-aitorpenaren eredua egitea eta aurkeztea herrialdez herrialde. 
 • Catastro

  409 eredua: Katastroa- Eskaera

  409 eredua: Katastroa- Eskaera Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Aldaketa fisikoen planoak Obra proiektuak Jabego publiko nahiz pribatuko agiriak Aurrez aurreko izapidea 409- Katastroa- Eskaera Ogasun Bulegoa Vitoria-Gasteizen Ondasunak kokatuta dauden udalen bulegoak. TRACASA TCA UTE:...
 • Jokoaren gaineko zerga Jokoaren gaineko zerga

  035 eredua: Subjektu pasiboen izaera ez duten edo ondasunen urruneko...

  035 eredua: Subjektu pasiboen izaera ez duten edo ondasunen urruneko salmenta egiten duten edo zenbait ondasun nazio mailan entregatzen dituzten pertsonei zerbitzuak eskaintzen dizkieten subjektu pasiboei aplikatzekoak zaizkien araubide berezietan jasotako eragiketak hasteko, aldatzeko edo...
 • Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  620-TV eredua. Ibilgailu erabilien eskualdaketa – Autolikidazioa

  620-TV eredua. Ibilgailu erabilien eskualdaketa – Autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Zerga egitatea egin (salerosketa kontratuaren data) eta 30 egun baliodun. Aurkeztu beharreko agiriak Eskualdatzeen gaineko zergaren 620-TV autolikidazio eredua, behar bezala beteta, eta ibilgailuaren...
 • Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  600P eredua – Mailegu pertsonalak

  600P eredua – Mailegu pertsonalak Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Eredu hori partikularren artean mailegu pertsonalak eratzeari buruzko autolikidazioetarako baino ez da erabiliko. Aurkezpenak aurkezpen-orri bat izango du, dagozkion autolikidazioekin eta, hala badagokio,...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  236 eredua. Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen...

  236 eredua. Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen erabilerari buruzko informazio aitorpena Epeak Irekita Aldez aurretik aitortu behar izan diren mugaz gaindiko mekanismoak Espainiako lurraldean erabili diren urtearen hurrengo urte naturaleko azken hiruhilekoan aurkeztu behar...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  235 eredua. Mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen eguneratzeari buruzko...

  235 eredua. Mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen eguneratzeari buruzko informazio aitorpena Epeak Irekita Jatorrian 234 ereduaren bidez edo aurkeztutako azkeneko 235 ereduaren bidez aitortutako mekanismo beraren ondoren mugaz gaindiko mekanismo merkaturagarriak eskuragarri jarri diren...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  234 eredua. Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen...

  234 eredua. Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen informazio aitorpena Epeak Irekita Urte guztian. Betebeharra sortu eta hurrengo 30 egun naturaleko epean egin behar da aurkezpena. Betebeharraren sortzea definituta dago Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 3ko 35/2020 Foru...
 • Aseguru primen gaineko zerga

  430 eredua: Aseguru primen gaineko zerga. Hileko autolikidazioa

  430 eredua: Aseguru primen gaineko zerga. Hileko autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Hileko aitorpenaldia amaitu ondoko hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan; salbuespena: uztaileko aitorpenaldiari dagokiona abuztuan eta irailaren lehen hamar egutegi egunetan aurkeztuko da. Informazio...
 • Joko jardueren gaineko zerga

  763 eredua: Joko jardueren gaineko zerga

  763 eredua: Joko jardueren gaineko zerga Epeak Informazio gehiago 112/2019 Foru Agindua, martxoaren 15ekoa 603/2020 Foru Agindua, azaroaren 20koa Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar dut? Ziurtagiri digitala. BAKQ (ontzi jokoa). Egoitza elektronikoaren bitartez soilik ahal da...
 • Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga

  583 eredua: Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren Gaineko Zerga....

  583 eredua: Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren Gaineko Zerga. Autolikidazioa eta Zatikako Ordainketak. Izapidetu Epeak Irekita a) Ordainketa zatikatuak. Dagokion aldia amaitu eta hurrengo maiatzaren, irailaren, azaroaren eta otsailaren 1aren 25aren artean, zergadunek urte natural...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  581 eredua. Hidrokarburoen gaineko zerga. Autolikidazioa

  581 eredua. Hidrokarburoen gaineko zerga. Autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Hileroko aurkezpena eta ordainketa: Sortzapena gertatzen den hilaren ondoko lehen hogeita bost egun naturalak. Alabaina, likidazioaldian zehar karga tasak aldatzen badira eta ondorioz tasa bat baino gehiago aplikatu...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  391 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Aitorpen-likidazioa.

  391 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Aitorpen-likidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Urteko aitorpen-likidazioari dagokion urtearen hurrengo urtarrilaren lehenengo hogeita hamar egun naturaletan. Aurkeztu beharreko agiriak Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  353 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Eredu erantsia.

  353 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Eredu erantsia. Izapidetu Epeak Irekita Dagokion hileko likidazio aldiaren ondorengo hilaren lehenengo hogeita bost egunetan, uztailekoa izan ezik, irailaren 10era arte aurkeztu ahal izango baita. Urteko aitorpena, azken zergaldia likidatzeko ere balio duena,...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  318 Eredua. Ondasun emateak edo zerbitzu prestazioak ohikotasunez egiten...

  318 Eredua. Ondasun emateak edo zerbitzu prestazioak ohikotasunez egiten hasi aurreko likidazio aldiei dagozkien tributazio proportzioak erregularizatzea Epeak Irekita Balio Erantsiaren gaineko Zergaren azken aitorpen-likidazioa aurkezteko epean (urtarrilaren 30a), ondasun-emateak edo...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  310 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Autolikidazioa.

  310 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Dagokion hiru hileko likidazio aldiaren ondorengo hilaren lehenengo 25 egunetan. Aurkeztu beharreko agiriak Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi beharko da. Informazio gehiago Balio...
 • Sozietateen gaineko zerga

  220 eredua: Sozietateen gaineko Zerga zerga kontsolidazioaren araubidean...

  Sozietateen gaineko zergaren 220 ereduko autolikidazioa egitea Arabako araudiaren mendeko talde fiskalen kasuan.Arabako talde fiskalen bolumenean sozietateen gaineko zergaren aitorpena aurkeztu behar duten Arabaz kanpoko erakundeen 200 ereduko autolikidazioa aurkeztea.
 • Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

  210 eredua. Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Ez...

  210 eredua. Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Ez egoiliarrak establezimendu iraunkorrik gabe. Aitorpen arrunta. Autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Higiezinen salmentek sortutako errentak: salmenta eskrituraren egunetik, hiru hilabete lehen hilabetetik. Ondasun higiezinak...
41 - 60 erakusten 162 emaitzetatik.