Zerga ereduak

168 emaitza aurkituta

 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  128 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak. Kapitalizazio...

  128 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizi nahiz elbarritasun aseguruko kontratuetatik eratorritako kapital higigarriaren etekinak eta errentak. Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  196 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarrien...

  196 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarrien etekinen gainekoak eta mota guztietako finantza erakundeetako kontuetatik datozen kontraprestazioen ondorioz lortzen diren eta errenten gainekoak, finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne, eta kreditu...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  194 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarriaren...

  194 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarriaren etekinenak eta eskualdatu, amortizatu, itzuli, trukatu edo bihurtu den edozein aktibo eskuratzetik eta besteren kapitalak erabiltzetik eratorritako errentenak. Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  192 eredua. Altxorreko letrekin egindako eragiketen urteko aitorpena.

  192 eredua. Altxorreko letrekin egindako eragiketen urteko aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren 1aren eta otsailaren 10aren bitarteko epean, aurreko egutegi urtean altxorreko letrekin egindako eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Eredu honen xedea Altxorraren...
 • Jokoaren gaineko zerga

  045 eredua: Jokoaren gaineko Zerga. Makinak edo aparatu automatikoak

  045 eredua: Jokoaren gaineko Zerga. Makinak edo aparatu automatikoak Epeak Irekita Aurkezpena eta ordainketa apirileko, uztaileko, urriko eta urtarrileko lehen 25 egun naturaletan. Aurkeztu beharreko agiriak 045 ereduari dagokion ordainketa gutuna eskuratzeko zergadunek eskaera egin beharko dute...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  353 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Eredu erantsia.

  353 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Eredu erantsia. Izapidetu Epeak Irekita Dagokion hileko likidazio aldiaren ondorengo hilaren lehenengo hogeita bost egunetan, uztailekoa izan ezik, irailaren 10era arte aurkeztu ahal izango baita. Urteko aitorpena, azken zergaldia likidatzeko ere balio duena,...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  182 eredua. Dohaintza eta ekarpenei eta egindako xedatzeei buruzko...

  182 eredua. Dohaintza eta ekarpenei eta egindako xedatzeei buruzko aitorpen informatiboa Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren lehen hirurogeita hamar egutegi egunetan, aurreko egutegi urtean jasotako opari, dohaintzei eta egindako erabilerei dagokienez. Aurkeztu beharreko agiriak...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  303 eredua. BEZ. Autolikidazioa.

   BEZ tasa berriei buruzko informazioa eta eragiketen aitorpena2023ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 1/2023 Errege Lege Dekretuaren bidez aldi baterako BEZ tasa berriak ezarri dira. Eragiketa jakin batzuetarako, BEZ tasa % 5 eta % 0 aplikatuko da, eta...
 • Berotegi efektua duten gas fluoratuen gaineko zerga

  587 eredua: Berotegi efektua duten gas fluoratuen gaineko zerga

  587 eredua: Berotegi efektua duten gas fluoratuen gaineko zerga Epeak Autolikidazioa hiru hilean behin aurkeztuko da, apirileko, uztaileko, urriko eta urtarrileko 1etik 25era bitarteko epeetan. Informazio gehiago 587 ereduko autolikidazioa aurkeztea erkidego barruan gasak fabrikatzen dituztenek,...
 • Errolda ereduak

  037 eredua: jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona fisikoak,...

  037 eredua: jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona fisikoak, sozietate zibilak, ondasun erkidegoak, jabeen erkidegoak eta errenta egozketaren araubidean dauden beste erakunde batzuk Izapidetu Epeak Irekita Alta Epe orokorra: hilabetea jarduera eratu edo hasten denetik Konturako atxikipenak eta...
 • Errolda ereduak

  009 eredua: jarduera ekonomikorik gabeko pertsona fisikoak

  009 eredua: jarduera ekonomikorik gabeko pertsona fisikoak Izapidetu Epeak Irekita Epea hilabete da, alta, aldaketa edo baja eragiten duen egitatea gertatzen denetik. Aurkeztu beharreko agiriak 009 eredua behar bezala beteta eta sinatuta dagoenean, beharrezko dokumentazioarekin batera bidal...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  309 eredua. BEZ. Autolikidazio ez aldizkakoa.

  309 eredua. BEZ. Autolikidazio ez aldizkakoa. Izapidetu Epeak Irekita Garraiobide berrien EBren barruko eskuratzeak badira, aitorpen-likidazio hori aurkeztu eta sartzeko epea hogeita hamar egunekoa izango da eragiketa egiten denetik eta, nolanahi ere, garraiobide horiek behin betiko matrikulatu...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  115A eredua. Higigarrien kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta...

  115A eredua. Higigarrien kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte aurkez baitaiteke....
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  187 eredua: Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitalaren edo ondarearen...

  187 eredua: Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitalaren edo ondarearen adierazgarri diren akzioak eta partaidetzak eskualdatu edo ordaintzearen ondorioz lortutako errenten edo ondare irabazien gainean kontura egindako atxikipenak eta sarrerak. Urteko laburpena. Izapidetu Epeak Irekita Sortzapen...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  181 eredua. Mailegu eta kredituen, eta ondasun higiezinei lotutako...

  181 eredua. Mailegu eta kredituen, eta ondasun higiezinei lotutako finantza eragiketen aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Aitorpenaren xedea da maileguei eta kredituei...
 • Hondakinak zabortegietan uztearen, erraustea eta errausketa

  Hondakinak zabortegietan uztearen, erraustearen eta hondakinen baterako...

  Hondakinak zabortegietan uztearen, erraustearen eta hondakinen baterako errausketaren gaineko zerga Izapidetu Epeak Irekita Kasuan kasuko likidazio aldia amaitu eta hurrengo 25 egun naturaletan, salbu eta urtarrilean aurkeztu behar dena, hilabete horren 31ra arte luzatuko baita. Informazio...
 • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  A22 eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga...

  A22 eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Itzulketa eskaera Izapidetu Epeak Irekita Itzultzeko eskaera eragin duten egitateak gertatu diren hiruhilekoa amaitu ondorengo lehenengo 25 egun naturaletan Aurkeztu beharreko agiriak A22 EREDUA (PDF) Informazio gehiago A22...
 • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  592R eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga...

  592R eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Izakinen erregistro liburua Izapidetu Epeak Irekita Kasuan kasuko likidazio aldiaren hurrengo hilabetearen barruan, abuztua baliogabetzat joko da. 2023ko lehen seihilekoko likidazio aldiei dagozkien kontabilitate idazpenak...
 • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  592C eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga...

  592C eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Kontabilitatea. Izapidetu Epeak Irekita Kasuan kasuko likidazio aldiaren hurrengo hilabetearen barruan, abuztua baliogabetzat joko da. 2023ko lehen seihilekoko likidazio aldiei dagozkien kontabilitate idazpenak 2023ko...
 • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  592 eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga...

  592 eredua, plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia. Autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita Kasuan kasuko likidazio aldia amaitu eta hurrengo 25 egun naturaletan, salbu eta urtarrilean aurkeztu behar dena, hilabete horren 31ra arte luzatuko baita. Informazio gehiago 592...
41 - 60 erakusten 168 emaitzetatik.