Zerga ereduak

162 emaitza aurkituta

 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena Sozietateen gaineko zerga

  203 eredua: foru araudiaren mendeko erakundeen ordainketa zatikatua

  Arabako foru araudiari lotuta dauden erakundeentzako sozietateen gaineko zergaren 203 ereduaren ordainketa zatikatua egitea. Araba, Bizkaia edo Gipuzkoako foru araudira lotuta dauden erakundeentzako sozietateen gaineko zergaren 203 ereduaren ordainketa zatikatuaren aurkezpena.
 • Sozietateen gaineko zerga

  200 eredua: Sozietateen gaineko Zerga banako araubidean aitortzea

  Sozietateen gaineko zergaren eta ez egoiliarren errentaren gaineko zergaren (establezimendu iraunkorrei dagokienaren) 200 ereduko autolikidazioa egitea Arabako araudiaren mendeko erakundeen kasuan.Arabako erakundeen eta Araban eragiketen bolumenean sozietateen gaineko zergaren...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  126 eredua: Edonolako finantza erakundeetan (finantza aktiboen gaineko...

  126 eredua: Edonolako finantza erakundeetan (finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne) ezarritako kontuetatik sortutako ordainagatik lortutako kapital higigarriko etekinen eta errenten gainean kontura egindako atxikipenak eta sarrerak Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  553 eredua. Ardo eta edari hartzituen fabriketan eta zerga gordailuetan...

  553 eredua. Ardo eta edari hartzituen fabriketan eta zerga gordailuetan egiten diren eragiketen aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Ardoaren eta Edari Hartzituen gaineko Zergaren karga tasa zero den bitartean zerga gordailuen titularrek eta fabrikatzaileek 553 eredua aurkeztu beharko dute...
 • Aseguru primen gaineko zerga

  480 eredua: Aseguru-primen gaineko Zerga Aitorpenaren urteko laburpena

  480 eredua: Aseguru-primen gaineko Zerga Aitorpenaren urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita Urtarrilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan. Aurkeztu beharreko agiriak Eredua behar bezala beteta aurkeztu behar da. Informazio gehiago Aseguru primen gaineko zergaren aitorpenaren urteko...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga Bestelako informazio aitorpenak

  347 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. Hirugarren pertsonekin egindako...

  347 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Aitorpenaren ekitaldiaren ondorengo urteko otsailean. Informazio gehiago Pertsona fisiko edo juridikoak (publikoak nahiz pribatuak), baita enpresa edo lanbide jarduerak...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  346 eredua. Nekazaritzan, abeltzaintzan edo basogintzan jarduteak...

  346 eredua. Nekazaritzan, abeltzaintzan edo basogintzan jarduteak eragindako dirulaguntzen, kalte-ordainen edo laguntzen urteko aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren lehen hogeita hamar egun naturaletan, aurreko urtean ordaindutako diru-laguntza, kalte-ordain...
 • Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

  291 eredua. Zergadunek eskuratutako ez egoiliarren kontuen etekinak, Ez...

  291 eredua. Zergadunek eskuratutako ez egoiliarren kontuen etekinak, Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren establezimendu iraunkorra ezarri gabe. Informazio aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Urtarrilaren 1etik otsailaren 10era arte, aurreko egutegi urtean lortutako etekinak aitortzeko....
 • Bestelako informazio aitorpenak

  Eredua 290. Finantza kontuen urteko informazio aitorpena elkarrekiko...

  Eredua 290. Finantza kontuen urteko informazio aitorpena elkarrekiko laguntzaren esparruan Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik maiatzaren 31ra, aurreko urteari buruzko finantza-informazioari dagokionez. Informazio gehiago Estatu Batuetako zenbait pertsonaren...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  270 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta zergadun ez...

  270 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta zergadun ez egoiliarren errentaren gaineko zerga: zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko karga bereziaren atxikipenak eta konturako sarrerak; sozietateen gaineko zerga: zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko atxikipenak eta...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  199. eredua. Kreditu-erakundeen txekeekin egindako eragiketak...

  199. eredua. Kreditu-erakundeen txekeekin egindako eragiketak identifikatzea ( 88/1998 Foru Dekretua). Urteko aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik otsailaren 20ra. Informazio gehiago Adierazpen honen xedea da kreditu-erakundeek jaulkitzen dituzten txekeei buruzko...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  195 eredua. Kontuen edo eragiketen hiruhilekoko aitorpena, haien...

  195 eredua. Kontuen edo eragiketen hiruhilekoko aitorpena, haien titularrek kreditu erakundeei IFZa ezarritako epean eman ez dietenean. Izapidetu Epeak Irekita Hiruhileko natural bakoitza amaitu ondorengo lehen hilabetearen barruan, identifikazio fiskaleko zenbakia jakinarazteko epea hiruhileko...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  194 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarriaren...

  194 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarriaren etekinenak eta eskualdatu, amortizatu, itzuli, trukatu edo bihurtu den edozein aktibo eskuratzetik eta besteren kapitalak erabiltzetik eratorritako errentenak. Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  193 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen...

  193 eredua: Kapital higigarriaren etekin batzuen eta errenta batzuen gainean egindako atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena. Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 25era. Telematikoki aurkezten bada: sortzapen...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  192 eredua. Altxorreko letrekin egindako eragiketen urteko aitorpena.

  192 eredua. Altxorreko letrekin egindako eragiketen urteko aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko urtarrilaren 1aren eta otsailaren 10aren bitarteko epean, aurreko egutegi urtean altxorreko letrekin egindako eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Eredu honen xedea Altxorraren...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  188 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapitalizazio eragiketen...

  188 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapitalizazio eragiketen eta bizi zein elbarritasun aseguruen ondorioz lortzen diren errenten edo higigarrien kapitalaren etekinen gainekoak. Urteko laburpena. Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  184 eredua. Errentak eratxekitzeko araubidean dauden erakundeak....

  184 eredua. Errentak eratxekitzeko araubidean dauden erakundeak. Aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Otsailean. Informazio gehiago Aitorpen honen xedea da errentak esleitzeko araubidean dauden erakundeei buruzko urteko informazioa ematea, haien jarduera ekonomikoari buruzko datuak...
 • Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  610 eredua. Kreditu erakundeek negoziatutako dokumentuak kargatzen...

  610 eredua. Kreditu erakundeek negoziatutako dokumentuak kargatzen dituen zerga eskudiruz ordaintzea Epeak Dagozkion eragiketen sortzapenaren ondorengo hilaren 25a arte, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 25a arte aurkeztu eta sartu ahalko baita. Aurkeztu beharreko agiriak Eredua...
 • Sozietateen gaineko zerga

  223 eredua: foru araudiaren mendeko zerga taldeen ordainketa zatikatua

  Sozietateen gaineko zergaren 223 ereduko ordainketa zatikatua egitea. Arabako, Bizkaiko edo Gipuzkoako foru araudia bete behar duten talde fiskalentzako Sozietateen gaineko zergaren 223 ereduaren ordainketa zatikatua aurkeztea.
 • Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  630 eredua. Kanbio letretarako eta enbargoaren prebentziozko...

  630 eredua. Kanbio letretarako eta enbargoaren prebentziozko idatzoharretarako likidazio-sarrera Epeak Irekita Zerga egitatea egin (kanbio letra edo enbargoaren prebentziozko idatzoharra emateko data) eta hogeita hamar egun baliodun. Aurkeztu beharreko agiriak Subjektu pasiboaren eta...
61 - 80 erakusten 162 emaitzetatik.