Zerga ereduak

168 emaitza aurkituta

 • Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga

  490 eredua. Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga. Autolikidazioa

  490 eredua. Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga. Autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Hiruhilekoko likidazio epearen ondorengo hilaren lehenengo hogeita bost egunetan. Informazio gehiago 490 eredua bitarteko telematikoen bidez aurkeztu beharko da nahitaez, Arabako Foru Aldundiaren Egoitza...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  322 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Banako eredua.

  BEZ tasa berriei buruzko informazioa eta eragiketen aitorpena2023ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 1/2023 Errege Lege Dekretuaren bidez aldi baterako BEZ tasa berriak ezarri dira. Eragiketa jakin batzuetarako, BEZ tasa % 5 eta % 0 aplikatuko da, eta...
 • Beste eredu batzuk

  002 eredua: Egiaztagiri eskabidea

  002 eredua: Egiaztagiri eskabidea Izapidetu Epeak Irekita Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar dut? 002 eredua: Egiaztagiri eskabidea Arabako Ogasunaren bulegoetan Izapidetu
 • Bestelako informazio aitorpenak

  280 eredua. Epe luzerako aurrezki planen urteko aitorpen informatiboa.

  280 eredua. Epe luzerako aurrezki planen urteko aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Hurrengo urteko urtarrilaren lehen 30 egutegi egunak, aurreko egutegi urteari dagokion informazioari dagokionez. Informazio gehiago Epe luzeko aurrezki-planei buruzko urteko informazio-adierazpena...
 • Beste eredu batzuk

  Produktu energetiko jakin batzuen azken prezioaren gaineko hobaria

  Produktu energetiko jakin batzuei (gasolina, gasolioa, ibilgailuak propultsatzeko gas likidotuak) aplikatzen zaien litro/kg-ko 0,20 euroko publikoarentzako salmenta-prezioaren gaineko hobaria.Hobaria zuzenean txikizkako hornidura-puntuetan aplikatzen da, laguntzaile gisa jarduten...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  179 eredua: Etxebizitzak erabilera turistikorako lagatzeko informazio...

  179 eredua: Etxebizitzak erabilera turistikorako lagatzeko informazio aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Hiru hilean behin aurkeztu beharko da, hiruhileko natural bakoitzean egindako eragiketei dagokienez, adierazpenean aipatzen den hiruhilekoa amaitu ondorengo hilabete naturalaren lehen eta...
 • Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga

  136 eredua: Karga berezia zenbait loteria eta apustutako sarien gainean

  136 eredua: Karga berezia zenbait loteria eta apustutako sarien gainean Epeak Irekita 136 eredua aurkeztu eta ordainduko da hilabeteko epean, karga berezia sortzen denetik. Informazio gehiago Eredu hau pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  170 eredua. Kreditu eta kargu txartelen bidezko kobrantzak kudeatzeko...

  170 eredua. Kreditu eta kargu txartelen bidezko kobrantzak kudeatzeko sistemari atxikitako enpresaburu edo profesionalek egindako eragiketen aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko martxoaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  130 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena. Jarduera...

  130 eredua pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasiboek, jarduera ekonomikoak egiten dituztenek, jarduera hasteko urtean egin beharko dituzten ordainketa zatikatuak autolikidatzeko erabiltzen da.Hurrengo jarraiko urteetan Foru Aldundiak ofizioz egingo du egin...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  117 eredua. Atxikipenak eta konturako diru sarrerak/Konturako...

  117 eredua. Atxikipenak eta konturako diru sarrerak/Konturako ordainketa. Errentak edo ondare-irabaziak, inbertsio kolektiboko entitateen kapitalaren edo ondarearen adierazgarri diren akzioak eta partizipazioak eskualdatzearen edo ordaintzearen ondorioz eta harpidetza eskubideak eskualdatzearen...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  180 eredua: PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta...

  180 eredua: PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Hiriko ondasun higiezinen errentamendutik sortutako etekinak. Urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 25era. Telematikoki...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  369 eredua. Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren...

  369 eredua. Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne emate jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita 369...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  349 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. EBren barruko eragiketen...

  349 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. EBren barruko eragiketen laburpen aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Dagokion hiruhilekoko edo hileko aitorpen-aldiaren hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun naturaletan, dagokionaren arabera, aitorpenaren azken aldia izan ezik, hori urtarrileko...
 • Elektrizitatearen gaineko zerga berezia

  560 eredua: Elektrizitatearen gaineko zerga berezia. Autolikidazioa

  560 eredua: Elektrizitatearen gaineko zerga berezia. Autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Sortzapenak izan diren hilabetea edo hiruhilekoa amaitu eta hogeita bost egun naturalen barruan. Informazio gehiago Zergadunek Elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren autolikidazioa egitea,...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  517 eredua. Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zergaren...

  517 eredua. Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zergaren zerga-markak eskatzea Epeak Irekita Epe zehatzik gabe Informazio gehiago Lurralde barnean etendura araubidetik kanpo zirkulatzen duten edari deribatuak eta zigarroak zirkulazio zigilua edo beste zerga markaren bat duten ontzietan egon...
 • Sozietateen gaineko zerga

  222 eredua: estatuko edo Nafarroako araudiaren mendeko zerga taldeen...

  Sozietateen gaineko zergaren 222 ereduko ordainketa zatikatuak egitea eta aurkeztea, Estatuko edo Nafarroako araudira lotuta dauden erakundeena.
 • Sozietateen gaineko zerga

  202 eredua: estatuko edo Nafarroako araudiaren mendeko erakundeen...

  Sozietateen gaineko zergaren 202 ereduko ordainketa zatikatuak egitea eta aurkeztea, Estatuko edo Nafarroako araudira lotuta dauden erakundeena.
 • Kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zergaren konturako ordainketa

  411 eredua: Kreditu erakundeetan gordailututakoaren gaineko zerga....

  411 eredua: Kreditu erakundeetan gordailututakoaren gaineko zerga. Autolikidazioa. Epeak Itxita Uneko zergaldi bakoitzeko uztailaren 1etik 31ra bitartean, biak barne. Zergaldiari dagokion urtearen hurrengo urteko uztailaren 1a eta 25a bitartean, biak barne, aurkeztu ahal izango da 411 eredua,...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  554 eredua: Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergak. Alkoholaren...

  554 eredua: Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergak. Alkoholaren fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan...
 • Bestelako informazio aitorpenak Sozietateen gaineko zerga

  231 eredua: Informazioa herrialdeka xehatuta aitortzea

  231 informazio-aitorpenaren eredua egitea eta aurkeztea herrialdez herrialde. 
61 - 80 erakusten 168 emaitzetatik.