Zerga ereduak

162 emaitza aurkituta

 • Fabrikazio zerga bereziak

  563 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga. Autolikidazioa

  563 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga. Autolikidazioa Epeak Irekita Likidazioaldia: hiruhileko naturala; salbuespena: eragiketen bolumena dela-eta edo araudian ezarritako inguruabarren batengatik Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaldia hilabetekoa bada, zerga hauen...
 • Oinordetzak eta dohaintzak

  655 eredua. Gozamena azkentzea

  655 eredua. Gozamena azkentzea Epeak Irekita Oinordetzen autolikidazioak: gozamena azkendu eta sei hilabete hurrengo egunetik, epe arrunta amaitu eta sei hileko luzapen arruntarekin, eskatu beharrik gabe, eta, eskatu ondoren, luzapen arrunta amaitu eta sei hileko luzapen bereziarekin. Dohaintzen...
 • Oinordetzak eta dohaintzak

  653 eredua. Panteoiak eta nitxoak

  653 eredua. Panteoiak eta nitxoak Epeak Irekita Oinordetzen autolikidazioak: aseguratuaren heriotza data eta sei hilabete hurrengo egunetik, epe arrunta amaitu eta sei hileko luzapen arruntarekin, eskatu beharrik gabe, eta, eskatu ondoren, luzapen arrunta amaitu eta sei hileko luzapen...
 • Oinordetzak eta dohaintzak

  650 eredua. Autolikidazioa – Oinordetzak

  650 eredua. Autolikidazioa – Oinordetzak Epeak Irekita Epe arrunta: sei hilabete kausatzailea zendu eta hurrengo egunetik. Luzapen arrunta: epe arrunta amaitu eta sei hilabete, eskaera egin beharrik gabe (berandutze interesak epe arrunta amaitzen denetik). Luzapen berezia: eskatu ondoren,...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  Eredua 034 Telekomunikazio, irrati eta telebista zerbitzuei nahiz...

  Eredua 034 Telekomunikazio, irrati eta telebista zerbitzuei nahiz baliabide elektronikoez egiten diren zerbitzuei Balio Erantsiaren gaineko Zergan aplikagarriak zaizkien araubide berezietan jasotako eragiketak hasteko, aldatzeko edo uzteko adierazpena Epeak Irekita Informazio gehiago 823 Foru...
 • Bestelako informazio aitorpenak Sozietateen gaineko zerga

  232 eredua: informazio aitorpena, zerga paradisutzat jotzen diren...

  Elaboración  y presentación del modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados paraísos fiscales para entidades sujetas a normativa alavesa.
 • Oinordetzak eta dohaintzak

  652 eredua. Bizi aseguruko polizak

  652 eredua. Bizi aseguruko polizak Epeak Irekita Oinordetzen autolikidazioak: aseguratuaren heriotza data eta sei hilabete hurrengo egunetik, epe arrunta amaitu eta sei hileko luzapen arruntarekin, eskatu beharrik gabe, eta, eskatu ondoren, luzapen arrunta amaitu eta sei hileko luzapen...
 • Ekonomia jardueren gaineko zerga

  848 eredua: Eragiketen zenbatekoaren jakinarazpena

  848 eredua: Eragiketen zenbatekoaren jakinarazpena Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Jarduera bakoitzaren zerga elementuak justifikatzeko behar dena. Informazio gehiago Zerga honetatik salbuetsita ez dauden zergadunek alta aitorpena aurkeztu behar dute euren matrikulan. Halaber, alta...
 • Ekonomia jardueren gaineko zerga

  842 eredua: Jarduerari zeharka atxikitako lokalak

  842 eredua: Jarduerari zeharka atxikitako lokalak Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Jarduera bakoitzaren zerga elementuak justifikatzeko behar dena. Informazio gehiago Zerga honetatik salbuetsita ez dauden zergadunek alta aitorpena aurkeztu behar dute euren matrikulan. Halaber, alta...
 • Ekonomia jardueren gaineko zerga

  841 eredua: Jarduera profesional eta artistikoak

  841 eredua: Jarduera profesional eta artistikoak Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Jarduera bakoitzaren zerga elementuak justifikatzeko behar dena Informazio gehiago Zerga honetatik salbuetsita ez dauden zergadunek alta aitorpena aurkeztu behar dute euren matrikulan. Halaber, alta...
 • Ekonomia jardueren gaineko zerga

  840 eredua: Merkataritza eta industria jarduerak

  840 eredua: Merkataritza eta industria jarduerak Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Jarduera bakoitzaren zerga elementuak justifikatzeko behar dena. Informazio gehiago Zerga honetatik salbuetsita ez dauden zergadunek alta aitorpena aurkeztu behar dute euren matrikulan. Halaber, alta...
 • Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga

  100 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena -...

  100 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena - Entitate laguntzaileak Izapidetu Epeak Irekita Aurkezteko epean Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren Foru Aginduan ekitaldi horretarako zehaztuko dira, eta aitorpena aurkezteko hautatutako modalitatearen...
 • Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga

  100 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena -...

  100 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena - Banakakoak Izapidetu Epeak Irekita Aurkezteko epeak Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren Foru Aginduan ekitaldi horretarako zehaztuko dira, eta aitorpena aurkezteko hautatutako modalitatearen arabera alda...
 • Catastro

  402 eredua: katastro titulartasuna aldatzeko eskabidea

  402 eredua: katastro titulartasuna aldatzeko eskabidea Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Aldaketa fisikoen planoak Obra proiektuak Jabego publiko nahiz pribatuko agiriak Aurrez aurreko izapidea 402 eredua: katastro titulartasuna aldatzeko eskabidea Ogasun Bulegoa. Vitoria-Gasteiz
 • Catastro

  405- Ondasun higiezinen katastro aldaketaren aitorpena

  405- Ondasun higiezinen katastro aldaketaren aitorpena Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Aldaketa fisikoen planoak Obra proiektuak Jabego publiko nahiz pribatuko agiriak Aurrez aurreko izapidea Ondasun higiezinen katastro aldaketaren aitorpena. 405 Eredua Ogasun Bulegoa Vitoria-Gasteizen ...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  720 eredua. Atzerrian kokatutako ondasun eta eskubideei buruzko aitorpen...

  720 eredua. Atzerrian kokatutako ondasun eta eskubideei buruzko aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Aitorpena urte bakoitzeko urtarrilean aurkeztuko da, egutegiko aurreko urteari dagokionez. Informazio gehiago Adierazpen honen xedea da atzerrian dauden ondasun eta eskubideei buruzko...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  Eredua 782. Berrikuntza bultzatzeko Europako funtsetako partaidetzak...

  Eredua 782. Berrikuntza bultzatzeko Europako funtsetako partaidetzak erosteko gordailuen urteroko informazio aitorpena Izapidetu Epeak Irekita Hurrengo urteko urtarrilaren lehenengo 30 egun naturaletan, aurreko urte naturalari dagokion informazioari dagokionez. Informazio gehiago Eredu honen...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  110 eredua: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak...

  110 eredua: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako ordainketak Izapidetu Epeak Irekita Hiruhilekoko likidazio epearen ondorengo hilaren lehenengo hogeita bost egunetan. Aurkeztu beharreko agiriak Telematikoki aurkezten bada: erantsi behar den dokumentazio...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  111 eredua: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak...

  111 eredua: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako ordainketak Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte aurkez baitaiteke....
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  115A eredua. Higigarrien kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta...

  115A eredua. Higigarrien kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte aurkez baitaiteke....
101 - 120 erakusten 162 emaitzetatik.