Zerga ereduak

168 emaitza aurkituta

 • Bestelako informazio aitorpenak

  195 eredua. Kontuen edo eragiketen hiruhilekoko aitorpena, haien...

  195 eredua. Kontuen edo eragiketen hiruhilekoko aitorpena, haien titularrek kreditu erakundeei IFZa ezarritako epean eman ez dietenean. Izapidetu Epeak Irekita Hiruhileko natural bakoitza amaitu ondorengo lehen hilabetearen barruan, identifikazio fiskaleko zenbakia jakinarazteko epea hiruhileko...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  188 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapitalizazio eragiketen...

  188 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapitalizazio eragiketen eta bizi zein elbarritasun aseguruen ondorioz lortzen diren errenten edo higigarrien kapitalaren etekinen gainekoak. Urteko laburpena. Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  184 eredua. Errentak eratxekitzeko araubidean dauden erakundeak....

  184 eredua. Errentak eratxekitzeko araubidean dauden erakundeak. Aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Otsailean. Informazio gehiago Aitorpen honen xedea da errentak esleitzeko araubidean dauden erakundeei buruzko urteko informazioa ematea, haien jarduera ekonomikoari buruzko datuak...
 • Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  610 eredua. Kreditu erakundeek negoziatutako dokumentuak kargatzen...

  610 eredua. Kreditu erakundeek negoziatutako dokumentuak kargatzen dituen zerga eskudiruz ordaintzea Epeak Dagozkion eragiketen sortzapenaren ondorengo hilaren 25a arte, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 25a arte aurkeztu eta sartu ahalko baita. Aurkeztu beharreko agiriak Eredua...
 • Sozietateen gaineko zerga

  223 eredua: foru araudiaren mendeko zerga taldeen ordainketa zatikatua

  Sozietateen gaineko zergaren 223 ereduko ordainketa zatikatua egitea. Arabako, Bizkaiko edo Gipuzkoako foru araudia bete behar duten talde fiskalentzako Sozietateen gaineko zergaren 223 ereduaren ordainketa zatikatua aurkeztea.
 • Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  630 eredua. Kanbio letretarako eta enbargoaren prebentziozko...

  630 eredua. Kanbio letretarako eta enbargoaren prebentziozko idatzoharretarako likidazio-sarrera Epeak Irekita Zerga egitatea egin (kanbio letra edo enbargoaren prebentziozko idatzoharra emateko data) eta hogeita hamar egun baliodun. Aurkeztu beharreko agiriak Subjektu pasiboaren eta...
 • Zenbait garraio-bideren gaineko zerga

  576 eta 06 ereduak. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia....

  576 eta 06 ereduak. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia. Autolikidazioa. Epeak Irekita Oro har, garraiobidearen behin betiko lehen matrikulazioaren eskaera aurkeztean Aurkeztu beharreko agiriak Zergaren zerga elementuak justifikatzeko behar dena. Informazio gehiago Zenbait Garraiobideren...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  050 eredua: Nekazariek eta abeltzainek gasolioa eskuratzeagatik...

  050 eredua: Nekazariek eta abeltzainek gasolioa eskuratzeagatik jasandako Hidrokarburoaren Zergaren zati bat itzultzeko eskaera Epeak Irekita Gasolioa eskuratu zenaren ondoko urteko apirilaren 1etik aurrera Informazio gehiago Nekazariek eta abeltzainek egin beharreko eskaera, aurreko egutegi...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  562 eredua. Tarteko produktuen gaineko zerga. Autolikidazioa

  562 eredua. Tarteko produktuen gaineko zerga. Autolikidazioa Epeak Irekita Likidazioaldia: hiruhileko naturala; salbuespena: eragiketen bolumena dela-eta edo araudian ezarritako inguruabarren batengatik Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaldia hilabetekoa bada, zerga hauen likidazioaldia...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  561 eredua: Garagardoaren gaineko zerga. Autolikidazioa

  561 eredua: Garagardoaren gaineko zerga. Autolikidazioa Epeak Irekita Likidazioaldia: hiruhileko naturala; salbuespena: eragiketen bolumena dela-eta edo araudian ezarritako inguruabarren batengatik Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaldia hilabetekoa bada, zerga hauen likidazioaldia ere...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  558 eredua. Garagardoaren gaineko zerga. Garagardoaren fabrika eta...

  558 eredua. Garagardoaren gaineko zerga. Garagardoaren fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan aurkeztu beharko dira....
 • Fabrikazio zerga bereziak

  557 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga. Edari...

  557 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga. Edari deribatuen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  555 eredua: Tarteko produktuen gaineko zerga. Fabrika eta gordailu...

  555 eredua: Tarteko produktuen gaineko zerga. Fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan aurkeztuko da. Informazio gehiago...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  548 eredua. Jasanarazitako kuoten informazio aitorpena

  548 eredua. Jasanarazitako kuoten informazio aitorpena Epeak Irekita Zergak sortzen denaren ondorengo hilaren lehenengo 25 egutegi egunetan aurkeztuko da. Aitorpenak Arabako Lurralde Historikoan kokatutako titular beraren establezimendu guztiak jasoko ditu. Informazio gehiago Xedea:...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  524 eredua. Alkoholaren eta Edari Alkoholdunen gaineko Zerga

  524 eredua. Alkoholaren eta Edari Alkoholdunen gaineko Zerga Epeak Irekita Egutegiko hiruhileko bakoitza amaitu eta hurrengo bost egunetan aurkeztu beharko da. Informazio gehiago 1/1999 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren 22.a) eta b) artikuluetan aurreikusitako erabileretan itzulketa...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  521 eredua. Emandako lehengaien hiruhilekoko zerrenda

  521 eredua. Emandako lehengaien hiruhilekoko zerrenda Epeak Irekita Eredu hau hiruhilekoan produktuak ematen edo bidaltzen direnean soilik aurkeztu behar da. Hiruhileko bateko emateen zerrenda hurrengo hiruhileko naturaleko lehenengo hogeita bost egunetan aurkeztu behar da. Informazio gehiago...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  518/519/520 ereduak. Zerga bereziak. Lanaren aitorpenak

  518/519/520 ereduak. Zerga bereziak. Lanaren aitorpenak Epeak Irekita 518 eredua: eragiketa hasi eta egun baliodun 1 lehenago gutxienez. 519 eredua: dagokion gorabehera gertatu eta berehala. 520 eredua: jarduera aldia amaitzen den eguna, lanaren aitorpenean eta/edo, hala badagokio, lan...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  504 eredua. Europar Batasuneko beste estatu batzuetan fabrikazioaren...

  504 eredua. Europar Batasuneko beste estatu batzuetan fabrikazioaren gaineko zerga berezien kargapean dauden produktuak jasotzeko baimenaren eskaera Epeak Irekita Epe zehatzik gabe Aurkeztu beharreko agiriak Eskaerarekin batera hartu nahi diren produktuak ziurtatzeko behar diren agiriak aurkeztu...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  590 eredua. Itzulketa eskaera esportazio edo bidalketagatik

  590 eredua. Itzulketa eskaera esportazio edo bidalketagatik Epeak Irekita Sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da. Aurkeztu beharreko agiriak Itzulketaren eskaera, 10. artikuluko 1. zenbakiko a) eta b) letrek...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  580 eredua. Tabako lanen gaineko zerga. Tabako lanen fabrika eta...

  580 eredua. Tabako lanen gaineko zerga. Tabako lanen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. Epeak Irekita Sortzapenak gertatzen diren hila amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun baliodunetan aurkeztu beharko da. Informazio gehiago Tabako lanen fabrika eta gordailu...
101 - 120 erakusten 168 emaitzetatik.