111 eredua: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako ordainketak

Izapidetu

Epeak

Irekita

Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte aurkez baitaiteke.

Aurkeztu beharreko agiriak

Erantsi behar den dokumentazio gehigarria telematikoki aurkeztuko da egoitza elektronikoan aitorpenari dagokion fitxategiarekin batera.

Informazio gehiago

Eredu hau lanaren etekinen, zenbait jarduera ekonomikoren eta sarien gainean egindako atxikipenak eta konturako sarrerak hilean behin aitortu eta sartzeko erabiltzen da.

6 milioi eurotik gorako eragiketa bolumena duten enpresak/6 milioi eurotik gorako aurrekontua duten administrazio publikoak

Zer behar dut?

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa

Izapidetu