189 eredua. Balio, aseguru eta errenten urteko aitorpen informatiboa.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Urte bakoitzeko martxoaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez.

Informazio gehiago

Aitorpen honen helburua balore, aseguru eta errentei buruzko urteko informazioa ematea da.

Hartzaileak:

  • Balio higigarrien gordailuzain diren erakundeak euretan gordailuan utzitako balioei dagokienez.
  • Inbertsio kolektiboko erakundeak kudeatzeko sozietateak, Espainian diharduten erakunde merkaturatzaileak eta erakunde kudeatzaileen ordezkariak, erakunde horiek kudeatzaile edo merkaturatzaile diren inbertsio kolektiboko erakundeei dagokienez zerbitzuak libre emateko araubidean dihardutenean. Inbertsio kolektiboko erakundeetako akzioen edo partaidetzen kasuan, akzio edo partaidetza horiek bigarren mailako merkatu batean edo balioak negoziatzeko sistema antolatu batean negoziaziora onartzen badira, aurkezteko betebeharra akzio edo partaidetza horien gordailuzain diren erakundeena izango da.
  •  Zerbitzuak libre emateko araubidean diharduten aseguru erakundeak eta aseguru erakundeen ordezkariak eta finantza erakundeak, bizi aseguruen hartzaileei eta kapital bat dirutan, ondasun higigarritan nahiz higiezinetan ematearen ondorioz eratutako errentei dagokienez.

Araudia:

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa

Izapidetu