196 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapital higigarrien etekinen gainekoak eta mota guztietako finantza erakundeetako kontuetatik datozen kontraprestazioen ondorioz lortzen diren eta errenten gainekoak, finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne, eta kreditu erakundeetako kontu jakin batzuen urteko aitorpen informatiboa.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 30era.

Aurkeztu beharreko agiriak

Telematikoki aurkezten bada: erantsi behar den dokumentazio gehigarria telematikoki aurkeztuko da egoitza elektronikoan aitorpenari dagokion fitxategiarekin batera.

Paperean aurkezten bada: idatzia aurkeztuko da, behar den dokumentazioa erantsiz, dagokion autolikidazioa aipatuz (eredua eta aldia).

Informazio gehiago

Eredu hau finantza erakundeetako kontuen etekinei buruzko datu pertsonal eta ekonomikoen urteko aitorpena egiteko erabiltzen da.

Ekitaldian hileko/hiruhilekoko 126 ereduaren bidez aitortu eta ordaindu diren kuotak dauzkaten etekinak.

Araudia:

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa

Izapidetu