216 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentei aplikatutako atxikipenak eta konturako sarrerak

Izapidetu

Epeak

Irekita

Dagokionaren arabera, hiruhileko edo hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte aurkez baitaiteke.

Aurkeztu beharreko agiriak

Eredua telematikoko aurkezten da eta, beraz, erantsi behar den dokumentazio gehigarria telematikoki aurkeztuko da egoitza elektronikoaren bitartez, aitorpenari dagokion fitxategiarekin batera.

Informazio gehiago

Eredu honek Araban zerga egoiliar ez direnek establezimendu iraunkorrik gabe lortutako mota orotako errentak aitortu eta likidatzeko balio du, haiei atxikipena eginez zein egin gabe ordaindu direnean.

Eredu hori erabili beharko dute jarduera ekonomikoa izan eta Espainian zerga egoitza ez dutenei establezimendu iraunkorrik gabe ordainketak egiten dizkieten pertsona fisikoek eta juridikoek, Araban errendimenduak lortzen badituzte, 117, 211 edo 230 ereduak erabili behar dituztenek izan ezik.

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa

Telematikoki

Izapidetu