322 eredua. BEZ. Erakunde taldeak. Banako eredua.

BEZ tasa berriei buruzko informazioa eta eragiketen aitorpena

2023ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 1/2023 Errege Lege Dekretuaren bidez aldi baterako BEZ tasa berriak ezarri dira. Eragiketa jakin batzuetarako, BEZ tasa % 5 eta % 0 aplikatuko da, eta baliokidetasun-errekargua % 0,62 eta % 0.

Mota berri horiek teknikoki honela ezarriko dira 322 ereduan:

Baliokidetasun-errekargu mota berriekin kargatutako eragiketen aitorpena gaitzeko, 2023ko autolikidazioetarako 322 ereduaren zehaztapen teknikoak aldatzen dira, honela:

322 ereduko 10. eta 12. laukietan sartuko dira % 0,62ko baliokidetasun-errekarguaren tasarekin kargatutako eragiketei dagozkien zerga-oinarriak eta kuotak.

322 ereduko 10. eta 12. laukietan sartuko dira % 0ko baliokidetasun-errekarguaren tasarekin kargatutako eragiketei dagozkien zerga-oinarriak eta kuotak.

Autolikidazio berean aldi berean % 0, % 0,5 eta % 0,62ko baliokidetasun-errekargu moten eragiketak sartu behar badira, 322 ereduko 10. laukian tasa horiei guztiei dagozkien BIen batura sartuko da, eta 322 ereduko 12. laukian, berriz, lehen aipatutako tasa guztiei dagozkien kuoten batura.

19. eta 21. laukietan sartuko dira % 0 tasarekin kargatutako erkidego barruko eskuraketak. Erkidego barruko erosketak % 0 eta % 4 tasetan sartu behar badira, 322 ereduko 19. laukian eragiketa horiei dagozkien BIen batura sartuko da, eta 322 ereduko 21. laukian aipatutako zerga-tasei dagozkien kuoten batura.

Epeak

Irekita

Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailekoa izan ezik, zeinaren aurkezteko epea irailaren 10ean amaitzen baita.

Aurkeztu beharreko agiriak

Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi beharko da.

Informazio gehiago

Araudia:

Telematikoki aurkeztu behar da nahitaez egoitza elektronikoaren bidez, aitorpena on-line eginda.