347 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aitorpenaren ekitaldiaren ondorengo urteko otsailean.

Informazio gehiago

Pertsona fisiko edo juridikoak (publikoak nahiz pribatuak), baita enpresa edo lanbide jarduerak egiten dituzten entitateak ere, baldin eta, oro har, beste pertsona edo entitate batekiko, 3.005,06 euroko zenbatekoa (BEZa eta errekarguak barne) gainditu duten eragiketak egin badituzte aitorpenari dagokion urtean.

Balio ErantHirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena aurkeztea.siaren gaineko Zergaren autolikidazio ez aldizkakoa aurkeztea.

Oro har, ekitaldi osoan bezero edo hornitzaile berarekin 3005 eurotik gorako eragiketak egiten dituzten enpresaburuak edo profesionalak.

Araudia:

Zer behar dut?

Sartzeko aterako balitz finantza erakunde laguntzaileetan bertaratuta izapidetuta. Gainerako kasuetan, Foru Ogasunaren bulegoetan.

Izapidetu