349 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. EBren barruko eragiketen laburpen aitorpena.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Dagokion hiruhilekoko edo hileko aitorpen-aldiaren hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun naturaletan, dagokionaren arabera, aitorpenaren azken aldia izan ezik, hori urtarrileko lehen hogeita hamar egun naturaletan aurkeztu beharko baita.

Aitorpena hiru hilean behin egingo da, baldin eta, erreferentziako hiruhilekoan eta aurreko lau hiruhileko natural bakoitzean, laburpen-aitorpenean jaso beharreko ondasun-emateen eta zerbitzu-prestazioen zenbateko osoa 50.000 eurotik gorakoa ez bada.

Informazio gehiago

Europar Batasunaren barruko ondasun emateak edo eskuratzeak –eragiketa triangeluarrak– egin dituzten zergadunak, eta Europar Batasunaren barruko zerbitzuak eman edo jaso dituztenak, balio erantsiaren gaineko zergaren Arautegiko 79. artikuluan jasotakoaren arabera.

Araudia:

Izapidetu