null Arabako toki erakundeen ondare ondasunak besterentzeko, trukatzeko edo lagatzeko baimena, baldin eta ez badaude Zoruaren Udal Ondareko (ZUO) ondasunen barruan sartuta

Arabako toki erakundeen ondare ondasunak besterentzeko, trukatzeko edo lagatzeko baimena, baldin eta ez badaude Zoruaren Udal Ondareko (ZUO) ondasunen barruan sartuta

Arabako toki erakundeen ondare ondasunak, Zoruaren Udal Ondarekoak (ZUO) ez direnak, besterentzeko baimenak izapidetzea, dela lagapen, salmenta edo truke bidez, baldin eta ondasun horien balioak gainditzen badu aplikatu beharreko lege eta arauetan ezartzen diren korporazioaren baliabide arrunten ehunekoa.

Arabako toki erakundeak.

Lurralde Orekaren Saila. 

Toki erakundeetako ondasunen araubidea onesten duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua (1986ko uztailaren 7ko BOE, 161. zk.).

3 hilabete

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako toki erakundeen ondare ondasunak, Zoruaren Udal Ondarekoak (ZUO) ez direnak, besterentzeko, trukatzeko edo lagatzeko baimena eskatu

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi