Dirulaguntza justifikatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

Esleitu datatik 2024ko azaroaren 15era arte, 14:00etan

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Egindako jardunen memoria.
  • Justifikazio fakturen zerrenda; honako hauek adierazi behar dira: hartzekoduna, zenbatekoa, jaulkipen data eta ordainketa data, egoki bada.
  • Justifikazio fakturak.  
  • Aurkeztutako fakturak ordaindu izanaren ziurtagiriak (kontabilitateko P agiriak edo banku transferentziak edo laburpenak).
  • Hauei buruzko informazioa jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpena:
    • Aurkeztutako datuak egiazkoak direla eta aurkeztutako kopiak jatorrizko dokumentuekin bat datozela.
    • Dirulaguntza honetaz gain, hemen diruz lagundutako kontzeptuetarako beste diru sarrera edo dirulaguntza batzuk lortu diren.  Baiezkoa bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da.

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala

Izapidetu