Arrantza esparruetan amuarrainak harrapatzeko baimena eskatzea

Epeak

Itxita

Zozketan parte hartzea: ABENDUA

Turno askea: baimen soberakinak eskuratzeko amurarrantzako-denboraldiaren barruan izango da, Arabako Arrantza Kontinentala arautzen duen Foru Arauak dioen legez.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Nortasuna egiaztatzen duen agiriaren fotokopia konpultsatua (NAN / pasaportea / AIZ / herrialdeko nortasun-agiria / besterik)

Informazio gehiago

Posta arruntez bidalitakoei dagokienez, zigilu markan jarritako data hartuko da kontuan

licenciascazaypesca@araba.eus

IZAPIDETU

Zer behar dut?

    • B@K
    • B@KQ 
    • Ziurtagiri elektronikoa

Mendi Zerbitzuko Ehiza eta Arrantza Atala

Probintzia plaza, 5 – behea

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 77

Herritarren arretarako telefonoak eta helbideak