null Gizarte Zerbitzuen zentroentzako eta zerbitzuentzako funtzionamendu baimena

Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua. Gizarte Zerbitzuen zentroentzako eta zerbitzuentzako funtzionamendu baimena

Gizarte zerbitzuen zentro eta zerbitzuentzako funtzionamendu baimena kudeatzea.

Gizarte Zerbitzuen erakundeak, Gizarte Zerbitzuetako zentroak eta zerbitzuak martxan jarri behar dituztenak.

Gizarte Zerbitzuetako foru diputatuaren foru agindu bidez, aurretiaz Gizarte Zerbitzuen zuzendaritzaren menpeko den Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskaritza Zerbitzuak txostena egin ondoren.

40/1998 Dekretua, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituena.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: Hiru hilabete, eskaria eta legezko dokumentuak aurkezten direnetik aurrera zenbatzen hasita.

Administrazio isiltasunaren ondorioak: Eskaria onetsiko da epe horretan berariazko ebazpena ematen baldin bada.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Gizarte Zerbitzuen zentroentzako eta zerbitzuentzako funtzionamendu baimena eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi