null Autorizaciones de transporte de mercancias por carretera eu

Salgaiak errepide bidez garraiatzeko baimenak

Salgaiak errepide bidez garraiatzeko baimena eskatu, aldatu, eskualdatu eta/edo uko egiteko eskabidea:

  • Salgaiak 3,5 tonatik beherako gehieneko masa baimendua (GMB) duten ibilgailuetan (MDL) garraiatzeko zerbitzu publikorako baimenak.

  • Salgaiak edozein motatako ibilgailuetan (MDP) garraiatzeko zerbitzu publikorako baimenak.

  • Salgaiak garraiatzeko zerbitzu pribatu osagarrirako (MPC) baimenak.

  • Garraio operadoreen (OT) baimenak.

  • Salgaiak errepide bidez garraiatzeko zerbitzu publikoan diharduten profesionalak eta enpresak.

  • Beren jarduera nagusia osatzeko, salgaiak garraiatu behar dituzten enpresak.

  • Salgaien garraioa kontratatzean bitartekari aritzen diren enpresak: garraio agentziak, garraio bitartekariak, biltegiratzaile banatzaileak eta logistikako operadoreak.

Garraioak Ikuskatzeko Zerbitzua

5 hilabete

Ondorioak: ezestea.

Ebazpena aurkaratzeko modua: gora jotzeko errekurtsoa, hilabeteko epean, esanbidezko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Lehen lortutako salgaien garraiorako baimen batetik (MDP, MDL edo MPC motakotik) ibilgailu bat kentzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Salgaien garraiorako baimenari (MDP, MDL edo MPC motakoa) edo garraio operadorearen (OT) baimenari uko egitea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
MDP edo MDL motako baimen bati atxikitako ibilgailu guztiak salgaien garraio publikorako beste baimen batera pasatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Ibilgailu berri bat lehen lortutako salgaien garraiorako baimen batean (MDP, MDL edo MPC motakoan) inskribatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Salgaien garraio publikorako baimena (MDP edo MDL motakoa) edo garraio operadorearen (OT) baimena besterentzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Salgaiak errepidez garraiatzeko baimena (MDL, MDP edo MPC motakoa) edo garraio operadorearen (OT) baimena berriz gaitzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Salgaiak garraiatzeko baimenen (MDL, MPD eta MPC) eta garraio-operadorearen baimenen (ot) ikus-onespena eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Salgaiak garraiatzeko zerbitzu pribatu osagarrirako (MPC) baimenaren eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Lehen lortutako salgaien garraiorako baimen batean (MDP, MDL edo MPC motakoan) ibilgailu bat ordeztea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Salgaiak 3,5 tonatik beherako gehieneko masa baimendua (GMB) duten ibilgailuetan (MDL) errepidez garraiatzeko zerbitzu publikorako baimenaren eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Salgaiak errepidez garraiatzeko baimenari (MDL, MDP edo MPC motakoari) edo garraio operadorearen (OT) baimenari dagokion egoitza aldatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Salgaiak errepidez eta edozein motatako ibilgailuetan (MDP) garraiatzeko zerbitzu publikorako baimenaren eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Garraio operadoreen (OT) baimenaren eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi