null Autorizaciones de transporte de viajeros por carretera eu

Bidaiariak errepidez garraiatzeko baimenak

Bidaiariak errepidez garraiatzeko baimena eskatu, aldatu, eskualdatu eta/edo uko egiteko eskabidea:

 • Bidaiariak autobusez garraiatzeko zerbitzu publikorako baimena (VD).

 • Bidaiariak autobusez garraiatzeko zerbitzu pribatu osagarrirako baimena (VPC).

 • Bidaiariak taxiz garraiatzeko zerbitzu publikorako baimena (VT-N).

 • Gidaridun ibilgailuak alokatzeko baimena (VTC-N).

 • Osasun garraio publikorako baimena (VS).

 • Osasun garraio pribatu osagarrirako baimena (VSPC).

Bidaiarien errepide bidezko garraio publikoan jarduten duten profesionalak eta enpresak.

Beren jarduera nagusia osatzeko, bidaiariak garraiatu behar dituzten enpresak.

Garraioak Ikuskatzeko Zerbitzua

 

Taxi lizentziak eta baimenak (VT-N):

 

Gidaridun ibilgailuak alokatzea (VTC-N):

 • FOM/36/2008 Agindua, urtarrilaren 9koa, irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuak onartu zuen Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legearen Erregelamenduko V. tituluaren IV. kapituluaren bigarren atala –ibilgailuak gidariarekin errentatzearena– garatzen duena.
 • 1076/2017 Errege Dekretua, abenduaren 29koa, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legearen Erregelamenduari –irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuak onartutakoari– arau osagarriak ezartzen dizkiona, ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko baimenak ustiatzeari dagokionez. (Errege Dekretuaren 1. eta 2. artikuluak eta xedapen iragankor bakarra baliogabetzat jo dituzte Auzitegi Gorenaren martxoaren 6ko 332/2020 Epaiak eta Auzitegi Gorenaren martxoaren 10eko 349/2020 Epaiak).

 • 3/2018 Errege Lege Dekretua, apirilaren 20koa, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legea aldatzen duena, ibilgailuak gidari eta guzti alokatzearen arloari dagokionez.
 • 13/2018 Errege Lege Dekretua, irailaren 28koa, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legea aldatzen duena, ibilgailuak gidari eta guzti alokatzearen arloari dagokionez.
 • 2019ko ekainaren 28ko Agindua, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegiturako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita gidari eta guzti alokatzeko ibilgailuetarako nahitaezko identifikazio-bereizgarrien erabilera Euskal Autonomia Erkidegoan.
 • Agindua, 2019ko ekainaren 28koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita gidari eta guzti alokatzeko ibilgailuetarako nahitaezko identifikazio-bereizgarrien erabilera Euskal Autonomia Erkidegoan.

 • 200/2019 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Estatu-mailako baimena (VTC-N) duten ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko zerbitzua emateko baldintzei buruzkoa.

  • KAUTELAZKO ETENDURA: Iragarkia, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Hirugarren Atalak emandako 104/2019 kautelazko neurrien prozeduran 2019ko abenduaren 20ko Autoaren Hirugarren Xedapena betetzeari buruzkoa. Hirugarren xedapen hori Euskal Autonomia Erkidegoan Estatu-mailako baimena (VTC-N) duten ibilgailuan gidari eta guzti alokatzeko zerbitzua emateko baldintzei buruzko 2019ko abenduaren 17ko 200/2019 Dekretuari dagokio.

 

 

Osasun garraioa (VS eta VSPC):

Ebazteko epea: 5 hilabete

Ondorioak: ezestea.

Ebazpena aurkaratzeko modua: Gora jotzeko errekurtsoa, hilabeteko epean, esanbidezko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Lehen lortutako bidaiarien garraiorako baimen batetik (VD, VPC, VS, VSPC) ibilgailu bat kentzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Bidaiarien garraiorako baimenari (VD, VPC, VS, VSPC, VT-N edo VTC-N) uko egitea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Bidaiariak autobusez garraiatzeko zerbitzu publikorako baimena (VD) lortzeko eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Bidaiariak autobusez garraiatzeko zerbitzu publikorako baimena (VD) edo osasun garraiorako baimena eskualdatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Bidaiariak garraiatzeko baimena berriz gaitzea (VD, VPC, VS, VSPC, VT-N edo VTC-N)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Ibilgailu berri bat bidaiariak autobusez garraiatzeko baimen batean (VD), bidaiarien garraio pribatu osagarrirako baimen batean (VPC) edo osasun garraiorako baimen batean (VS eta VSPC) inskribatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Bidaiariak garraiatzeko zerbitzu pribatu osagarrirako (VPC) baimenaren eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Osasun garraio publikorako baimenaren (VS) eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Osasun garraio pribatu osagarrirako (VSPC) baimenaren eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Bidaiariak autobusez garraiatzeko baimen batean (VD edo VPC) edo osasun garraiorako baimen batean (VS eta VSPC) ibilgailu baten ordez beste bat jartzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Gidaridun ibilgailuak alokatzeko baimenaren (VTC-N) eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Bidaiarien garraiorako (VD) edo osasun publikorako (VS) baimen bati lotutako egoitza aldatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Hiriarteko taxirako baimen batean (VT-N) edo gidaridun ibilgailua alokatzeko (VTC-N) baimen batean ibilgailu baten ordez beste bat jartzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Hiriko taxi lizentziaren titularrentzako hiriarteko VT-N baimenaren eskabidea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Bidaiariak autobusez (Vd eta VPC), ibilgailu turistikoz (VT eta VTC) eta anbulantziaz (vs eta VSPC) garraiatzeko baimenei oniritzia emateko eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi