null Arabako Lurralde Historikoan frutagintza sustatzeko laguntzak

Arabako Lurralde Historikoan frutagintza sustatzeko laguntzak

Fruta arbolak sustatzea, hala nola sagarrondoa, intxaurrondoa, olibondoa eta abar, nekazaritza ekoizpena dibertsifikatu eta monolaboreei aurre egiteko, bai fruta arbolak ezartzeko laguntzen bitartez bai gai honi buruzko aholkularitza teknikoa bultzatuz. 

Nekazaritza ustiategi baten titularrak diren pertsona fisikoak edo juridikoak.

Nekazaritza Garapenerako Zerbitzua

Foru Gobernu Kontseiluaren 18/2021 Foru Dekretua, maiatzaren 11koa. Onespena ematea Arabako Lurralde Historikoan fruta arbolak ezartzeko laguntzak arautzen dituzten oinarrien aldaketari, eta laguntza lerro horien 2021erako deialdiari.

129/2019 Foru Agindua, martxoaren 15ekoa, Lurraldean fruta-arbolak ezartzeko laguntzen deialdia onartzen duena. 

Foru Gobernu Kontseiluaren 45/2018 Foru Dekretua, irailaren 4koa. Arabako Lurralde Historikoan fruta-arbolak ezartzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzea eta baita 2018rako deialdia ere.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 6 hilabete

Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Fruta arbolak landatzeko laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Laguntzak aholkularitza teknikoa emateko frutagintzan

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi