null Abeltzaintza aseguruetarako laguntza

Abeltzaintza aseguruetarako laguntza

Abeltzaintza asegurua kontratatzeko laguntza.

Bere titulartasuneko abeltzaintza ustiategia behar bezala erregistratuta duena Arabako Lurralde Historikoko Abeltzaintza Ustiategien Erregistroan

Abeltzaintza Zerbitzua

113/2022 Foru Agindua, martxoaren 9koa. Onestea lurralde historiko honetako abeltzaintza ustiategiei beren osasun arriskuak estaltzen dituzten abeltzaintza aseguruak kontratatzeko 2022ko dirulaguntzen deialdia.

Foru Gobernu Kontseiluaren 27/2021 Foru Dekretua, ekainaren 15ekoa, Arabako Lurralde Historikoko abeltzaintzako ustiategiei laguntzeko laguntzen oinarri arautzaileen aldaketa onartzen duena, ustiategien osasun-arriskuak estaliko dituzten abeltzaintzako aseguruak kontratatzeko, eta 2021erako deialdia onartzen duena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 12/2017 Foru Dekretua, martxoaren 14koa, zeinaren bidez onesten baitira lurralde historiko honetako nekazaritza ustiategiei beren osasun arriskuak estaltzen dituzten abeltzaintza aseguruak kontratatzen laguntzeko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarriak eta laguntza horien 2017rako deialdia, eta aldatzen baita ekainaren 16ko 37/2015 Foru Dekretua

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Abeltzaintza aseguruetarako laguntza eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi