null Borondatezko ordezkaritza

Borondatezko ordezkaritza

Zergadun batek bere konfiantzazko pertsona bati edo profesional bati bere izenean izapideak edo jarduerak egiteko, eskubideak erabiltzeko edo betebeharrak betetzeko baimena emateko prozedura, borondatezko ordezkaria ordezkatuaren egoeran jarriz, halako moldez non hark egiten duen guztia eta haren jardueren ondorioak ordezkatuari igarotzen baitzaizkio.

Arabako araudiaren mende ez dauden pertsona fisikoak, juridikoak eta bestelako erakundeak

Ogasuna. Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzua.

15/2010 Foru Dekretua, borondatezko ordezkaritza arautzen duena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Borondatezko ordezkaritzaren erregistroa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi