null San Prudentziokartelaren lehiaketarako deialdia

2024ko San Prudentzioren eta Estibalizko Andra Mariaren omenezko Arabako jaiak iragartzeko kartelaren diseinua aukeratzea. Kartela nahi den koloreak eta teknikak erabiliz diseina daiteke

Helburua da artisten sorkuntza eta parte hartzea sustatzea, bereziki gazteena, eta jai horiei ahalik eta zabalkunde handiena emango dien diseinua saritzea.

Kategoria orokorra eta Gazte kategoria ezartzen dira.

  • Kategoria orokorrean, edozein nazionalitate edo bizileku duten pertsona fisikoek hartu ahal izan dute parte.
  • Gazte kategorian, 25 urte beteta ez dituzten pertsonek  hartu ahal izango dute parte, baldin eta arteekin edota diseinuarekin lotutako ikasketa ofizialak egiten ari badira edo egin badituzte. Bi baldintza horiek deialdi hau ALHAOn argitaratzen den egunean izan behar dituzte beteta.

Arabako Foru Aldundia. Kultura eta Kirol Saila.

311/2023 Foru Agindua, abenduaren 1ekoa, Kultura eta Kirol diputatuarena. 2023ko San Prudentzioren eta Estibalizko Andra Mariaren omenezko Arabako jaiak iragartzeko kartel lehiaketaren deialdia onartzea.

Foru Gobernu Kontseiluaren 18/2022 Foru dekretua, apirilaren 26koa. Onestea Kultura Eta Kirol Sailaren sariak norgehiagoka bidez emateko oinarri orokor arautzaileak.

Sei hilabeteko epean, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Eskabideak aurkeztea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi