null San Prudentziokartelaren lehiaketarako deialdia

2023ko San Prudentzioren eta Estibalizko Andra Mariaren omenezko Arabako jaiak iragartzeko kartelaren diseinua aukeratzea. Kartela nahi den koloreak eta teknikak erabiliz diseina daiteke

  1. Kategoria orokorra eta Gazte kategoria ezartzen dira.
  2. Kategoria orokorrean, edozein nazionalitate edo bizileku duten pertsona fisikoek hartu ahal izan dute parte.
  3. Gazte kategorian, 25 urtetik beherakoek hartu ahal izango dute parte, baldin eta arteekin eta/edo diseinuarekin lotutako ikasketa ofizialak egin badituzte edo egiten ari badira deialdi hau ALHAOn argitaratzen den egunean.

Kategoria orokorra eta Gazte kategoria ezartzen dira.

  • Kategoria orokorrean, edozein nazionalitate edo bizileku duten pertsona fisikoek hartu ahal izan dute parte.
  • Gazte kategorian, 25 urtetik beherako arabarrek hartu ahal izango dute parte, baldin eta arteekin edota diseinuarekin lotutako ikasketa ofizialak egiten ari badira edo egin badituzte. Betekizun horiek deialdi hau ALHAOn argitaratu aurretik bete beharko dira. Arabako Foru Aldundiko Kultura Ekintza Zerbitzuak lehiaketaren edozein fasetan eskatu ahalko du betekizun horiek egiaztatzeko.

Arabako Foru Aldundia. Kultura eta Kirol Saila.

36/2023 Foru Agindua, otsailaren 28koa, Kultura eta Kirol diputatuarena. 2023ko San Prudentzioren eta Estibalizko Andra Mariaren omenezko Arabako jaiak iragartzeko kartel lehiaketaren deialdia onartzea.

Foru Gobernu Kontseiluaren 18/2022 Foru dekretua, apirilaren 26koa. Onestea Kultura Eta Kirol Sailaren sariak norgehiagoka bidez emateko oinarri orokor arautzaileak.

Sei hilabeteko epean, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Eskabideak aurkeztea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi