Dirulaguntza justifikatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

2024/03/07 - 2024/11/04

Esleitu datatik 2024ko azaroaren 4ra arte, 14:00etan.

Aurkeztu beharreko agiriak

- Egindako inbertsioen memoria. Obrak eginez gero, obren argazkia ere aurkeztu behar da memoriarekin batera.

 

- Justifikazio fakturen zerrenda, hauexek adieraziz: hartzekoduna, zenbatekoa, jaulkitze epea eta ordainketa eguna, hala badagokio.

 

- Dirulaguntzaz besteko diru sarrerarik izan bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da.

 

- Eskabidearekin aurkeztu ezean, justifikatzeko fakturen jatorrizkoa. 

 

- Hauei buruzko informazioa jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpena:

  • a) Aurkeztutako datuak egiazkoak direla eta aurkeztutako kopiak jatorrizko dokumentuekin bat datozela.
  • b) Dirulaguntza honetaz gain, hemen diruz lagundutako kontzeptuetarako beste diru sarrera edo dirulaguntza batzuk lortu diren.  Baiezkoa bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da.

Zer behar dut?

  • BAKQ

    Ziurtagiri digitala 

Izapide hau Egoitza elektronikotik soilik izapidetu daiteke. 

Izapidetu